Økonomi,  Økonomisk frihet,  Privatøkonomi

Min plan for økonomisk frihet

Min plan for økonomisk frihet

I dette innlegget deler jeg min plan for økonomisk frihet med 5 måter å skape en inntekt på. Men vi begynner med hva økonomisk frihet er.

Hva er økonomisk frihet?

For mange betyr økonomisk frihet å ha nok penger til å kunne slutte i jobben sin. Det høres kanskje deilig ut, og kanskje uoppnåelig. Det å bestemme helt over sin egen tid.

Men er det økonomisk frihet?
Jeg ville kalt det økonomisk uavhengighet.
Det stadiet da du ikke trenger en lønn som kommer inn hver måned. Du har faktisk nok penger allerede.

Økonomisk frihet mener jeg er når man har friheten til å velge mer selv. Man er ikke helt uavhengig av lønnsinntekten, men har en romslig nok økonomi til å kunne gjøre en del store forandringer i livet uten å blunke.
Som for eksempel:

  • jobbe redusert
  • starte firma
  • dra på langferie i noen måneder
  • pusse opp boligen

Og det er enklere og raskere å oppnå enn økonomisk uavhengighet. Faktisk bør det for de fleste, med en gjennomsnittlig inntekt, være mulig å få til økonomisk frihet på 10 år eller mindre.
Her skal jeg beskrive de veiene vi valgt for å oppnå økonomisk frihet.

Investeringer som fører til økonomisk frihet

Å oppnå økonomisk frihet innebærer å spare penger. Og når man først har penger til overs på kontoen må man investere de for å få de å vokse. Lar man pengene stå på sparekonto vokser de minimalt. Forskjellen på avkastning mellom sparekonto og indeksfonder kan du lese mer om her.

Så hvordan skal man gjøre for å oppnå økonomisk frihet?
Vi har valgt flere veier nemlig:

  • oppussing og salg av bolig
  • utleie av bolig
  • fondssparing
  • aksjeutbytte
  • Crowdfunding

Oppussing bolig

De siste årene har vi pusset opp et hus og solgt med gevinst, og er nå i gang med å fikse huset vi bor i. Det vil forhåpentligvis gi oss et overskudd når vi selger om 5 år. Tidligere var planen å bygge et hus på tomten vi eier, men vi har revurdert det. Er det virkelig der vi har lyst å bo? Uansett hva vi bestemmer oss for har vi et mål om å tjene penger på oppussing av huset vi bor i nå. Og de pengene går til investering i fond og aksjer.

Utleie av bolig

Neste bolig vi kjøper skal ha utleiemuligheter. Det er en absolutt forutsetning for oss å oppnå økonomisk frihet. Så lenge man følger reglene for utleie blir inntekten skattefri, og det gjør denne måten så lukrativ. Hver tusenlapp man tjener på skattefritt utleie gir 22 % mer i inntekt enn hvis den er skattepliktig.

Fondssparing

Over tid gir fondssparing en avkastning på ca 7-8 %, og er en veldig trygg sparemåte. Vi velger å spare hver måned i indeksfonder. Dette er langsiktig sparing, og planen er å la de stå i minst 10 år.

Aksjeutbytte

Aksjer som betaler utbytte kan være god butikk! Gode stabile selskaper betaler ofte utbytte til sine eiere, og går driften godt kan utbyttet øke fra år til år. Min plan for økonomisk frihet er å investere langsiktig i utbytteaksjer, som skal gi en god regelmessig inntekt hvert år.

Crowdfunding

Crowdfunding er forholdsvis nytt i Norge, og fler og fler får opp interessen for å investere i lån. I dette innlegget har jeg skrevet om de vanlige spørsmålene om Crowdfunding, og der lærer du alt du trenger for å komme i gang.
Målet er å skape en stabil månedlig inntekt fra Crowdfunding, gjennom å spre investeringene i ca 25-30 lån.

Inntekter i dag

Ut i fra de veiene vi valgt har jeg laget et fremtidig budsjett for hvordan jeg ønsker at mine inntekter skal se ut. Det sammenligner jeg med hva jeg får inn på konto i dag.


Lønn:
Jeg jobber 50 %, og det gir meg ca 16 000,- hver måned. I denne oversikten har jeg kun tatt med lønn. Barnetrygd og kontantstøtten vi har fram til minsten blir 23 måneder er ikke med. Barnetrygd burde strengt tatt vært med, siden det er en fast “inntekt” foreldre får til barna blir 18 år. Men den er ikke livsvarig og jeg har valgt å se bort fra den her.

Leieinntekter:
Siden leieinntektene står på samboeren min regner jeg ikke inn leieinntekter i mitt budsjett. Derfor står det 0,- på denne posten i dag.

Utbytte/Crowdfunding:
Ut i fra det jeg investert hittil i Crowdfunding får jeg hver måned utbetalt ca 850,- i renter. I tillegg forventer jeg aksjeutbytte på 3 000,- i løpet av 2020. Noe som tilsvarer ca 250,- per måned.

Framtidig budsjett

Lønn og Passiv lønn/frilans:
Mitt langsiktige mål er å ha en fast redusert stilling på kanskje 20 %, som gir meg en trygg liten inntekt inntekt. Samtidig som jeg har tid til å jobbe med ulike prosjekter, som å skrive bøker, oversette, holde foredrag. Det forventer jeg å tjene litt penger på, og totalt cirka 12 500,- per måned.

Leieinntekter:
Neste hus vi flytter til skal ha utleiemuligheter. Målet er å ha 10 000,- i leieinntekter, og min del blir da 5 000,-.

Utbytte/Crowdfunding:
En dobling i renteutbetaling gjennom Crowdfunding er absolutt mulig å oppnå innen få år. Men det å mer enn tredoble aksjeutbyttet blir vanskeligere å oppnå. Hvordan jeg skal få det til er jeg ikke sikker på ennå. Det krever en god del kapital for å oppnå så stort utbytte. Og løsningen da er å fortsette å spare og investere.

Langsiktig plan og økonomisk frihet i sikte

Tidshorisonten for min plan for å nå økonomisk frihet er ca 10 år. Noen av delene kan skje raskere, som utleie og avkastning fra Crowdfunding. Når denne planen er fullført mener jeg at jeg har oppnådd full økonomisk frihet. De passive inntektene er høye nok til at jeg ikke trenger å jobbe spesielt mye. Hvis jeg har en 20 % stiling betyr det jobb cirka en dag i uka. Det gir litt penger og sosial kontakt. Resten av tiden kan jeg bruke på å skrive og andre ting jeg nå ikke har tid til. Jeg ser uansett ikke for meg å slutte helt å jobbe. Og 20 % jobb er for meg god nok økonomisk frihet.

Leave a Reply