Økonomi,  Økonomi i media

Forbrukslån som egenkapital

Fler solgte boliger

I februar økte salget av boliger med 0,5%. Men det tror sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret er en kortvarig økning. Nyboliger i produksjon gjør at flere bruktboliger kommer på markedet. De som har kjøpt nyprodusert bolig skal nå selge sine brukte boliger. Det gir flere boliger å velge mellom for kjøpere.

Gjeldsregister fører til at færre får lån

I juni vil flere gjeldsregister bli lansert. Det mener Macic vil føre til at færre kommer til å ha råd til å kjøpe bolig. Spesielt de med lavere inntekt.

Forbrukslån som egenkapital

Og det kan vise seg å være en stor andel som vil slite med å komme inn på boligmarkedet. En undersøkelse av Privatmegleren i 2017 viser at 5,5% av boligeiere har tatt opp forbrukslån for å tilfredsstille egenkapitalkravet ved kjøp av bolig.
Men dette er ingen ny foreteelse. Allerede etter at egenkaptalkravet økte fra 10 til 15 % i 2011 var det en økning i bruk av forbrukslån til egenkapital ifølge Baard Bratsberg i Norsk Inkassoforening.

Færre vil få forbrukslån

Så hva betyr dette?
Det virker ganske åpenbart at når færre får forbrukslån vil det føre til at det er noen prosent færre som kjøper bolig. De med for lav egenkapital som tidligere ville brukt forbrukslån for å få kjøpt bolig, vil nå ikke ha mulighet til det. Det vil føre til lavere prisvekst på særlig de rimeligere boligene som er aktuelle for kjøpere med lavere inntekt.

For vanskelig for enkelte å få lån

Ingenting vokser inn i himmelen, heller ikke boligprisene. Å ta opp forbrukslån for å kjøpe seg bolig er risikosport. Og det er et tegn på at det er for vanskelig for enkelte å få lån i bank. Det bør være mulig å få lån selv med lav eller ingen egenkapital, hvis man har har betjeningsevne. Det ville kunne avhjelpe situasjonen hvor enkelte har sett seg nødt til å ta opp forbrukslån for å ha nok egenkapital.

Leave a Reply