Økonomi i media

Skal renten virkelig videre oppover?

Om 1 uke er det rentemøte i Norges Bank og det er forventet at styringsrenten vil bli satt opp med 0,25% til 1,00%. Det er helt i tråd med Norges Banks rentebane. Bildet nedenfor viser Norges Banks anslag til rentebanen frem til 2022.

https://www.norges-bank.no/pengepolitikk/Styringsrenten/

Men ikke alle er enige om at renten skal videre oppover i årene som kommer. Sjeføkonom Jan Andreassen i Eika Gruppen er den evige pessimisten som så langt ikke fått rett. I en artikkel i nettavisen kommer han med mange gode argumenter for hvorfor Norges Bank ikke kan sette opp renten mer enn 0,5% de nærmeste årene. Argumentene er at rentene i eurolandene er nær null og at inflasjonen i tjenesteytende næringer er på 1 prosent. På varer er inflasjonen 0 prosent. Han tror at inflasjonen i Norge vil være omtrent som den er i Europa. Andreassen mener at den langsiktige prisingen i markedet tilsier realrenter rundt 0 prosent i mange år fremover. Og at rentene i USA vil være litt høyere enn i Europa.

Er Norge det nye Japan?

Han mener også at det er stor risiko for at Norge er det nye Japan. Japan er ikke et drømmescenario. De seneste 20 årene har landet hatt nullrente. Renten ble satt ned i 1999 for å stimulere økonomien etter mange år med deflasjon. Og det har siden den gang ikke vært rom for å øke renten. Grunnen til at de ikke har hatt mulighet til å øke renten er på grunn av at gjeldsgraden er for høy. I tillegg går statsbudsjettet i underskudd og det hindrer regjeringen fra å gi skattelettelser. Det fødes også for få barn i Japan og det gjør at økonomien ikke får fart i form av høyere inflasjon.

Blir det renteøkning eller senking i USA?

Andreassen mener at sentralbanken i USA viser tegn på frykt for å bli et nytt Japan. I februar advarte FED mot økt nedsiderisiko i den amerikanske økonomien. Tidligere har sentralbanksjef Jerome Powell uttalt at neste renteendring like gjerne kan by på senking – som heving. Andreassen mener at den amerikanske sentralbanken risikerer å kvele økonomien hvis de setter opp renten. Idag er renten på 2,5 prosent. Han mener at USA da kan gå inn i en lavkonjuktur som de ikke kommer seg ut av fordi renten er så lav.  

Tilbake til Norge så har vi samme problem med lav rente. Hvis det blir en lavkonjunktur pleier vanligvis sentralbanken å sette ned renten. Det er for å stimulere til økt inflasjon. Men hvis renten er for lav, vill ikke det være mulig. Da ender man opp i en situasjon som Japan, hvor det er en stendig deflasjon.

Hvis landene rundt oss holder rentene i ro, eller setter de ned, vil det være en grense for hvor stor rentedifferanse Norge kan ha mot andre land. Hvis økonomiene rundt oss stagnerer kan ikke Norges Bank øke styringsrenten i den grad rentebanen viser. Kanskje vil Andreassen få rett denne gangen. Men la oss håpe at vi ikke ender opp som et nytt Japan.

Leave a Reply