Økonomi i media,  Privatøkonomi

Blir det renteøkning eller rentenedgang?

Renten satt opp til 1%

Som kjent ble renten satt opp av Norges bank forrige torsdag og er nå 1,00 %. Norges bank varsler at de vil sette opp renten både i juni og i september.
Men har de virkelig mulighet til å gjøre det med tanke på hvordan situasjonen ser ut i både USA og Europa?

Dårlige tider i verden

Vi kan lese om at renten på den amerikanske statsobligasjoner med tiårs løpetid, (den så kalte tiåringen), har falt fra 3,2% i høst til 2,3 % denne uken.

Samtidig så er den tyske tiårige statsrenten negativ og det betyr at investorer må betale for at den tyske stat skal låne deres penger. Tysk industri går ikke så godt for tiden, og Brexit skaper hodebry.

Sjeføkonom Bjørn-Roger Willemsen i Nordkinn Asset Management sier i samme artikkel at det har skjedd en helomvending i synet på globale økonomisk vekst. Han ser heller ikke mange tegn til lysere tider. Og mener at den globale veksten må stabiliseres eller økes for at rentenivået skal øke.

I tillegg virker det mer sannsynlig med rentekutt i USA enn renteøkning, Markedet priser inn over 70% sannsynlighet for rentekutt innen 11. desember 2019.
Samtidig har Draghi sagt at den europeiske sentralbank kan utsette renteøkninger hvis det viser seg å være nødvendig.
Og for noen uker siden ble enda en støttepakke til europeiske banker lansert. Draghi nedjusterer veksten 2019 fra 1,7% til 1,1%, men mener at risikoen for resesjon er veldig lav.

Lav forbrukertillit

Her hjemme er forbrukertilliten på det laveste nivået siden november 2016. Forbrukertillitindeksen ( CCI) måler gjennomsnittet av forbrukernes forventninger på fire områder:

  • sin egen økonomi
  • landets økonomi
  • arbeidsledigheten
  • og sannsynligheten for sparing de kommende 12 månedene.

Det er spesielt arbeidsledighetsindeksen som har økt. Og er nå på sitt høyeste nivå siden februar 2017. Nå tror 28 % at arbeidsledigheten er høyere om 12 måneder. For er år siden trodde 22% det samme.

Svakere detaljhandel

Statistikk fra SSB viser at detaljhandelen hitill i 2019 var svakere enn ventet. Nedgangen i omsetning fra januar til februar var på hele 1,3 %.  

Så både forbrukertilliten og omsetningen og detaljhandelen er negativ. Det er tegn på at vi holder litt mer i pengene våre nå. På grunn av usikkerhet på hvordan norsk økonomi vil gå og hvordan det vil påvirke vår privatøkonomi. 

Mye påvirker rentesettingen

Det er mange hensyn som skal tas når Norges Bank setter renten. Blant annet

  • gjeldssituasjonen til husholdningene og kommunene
  • eksportbedrifter som trenger lav kronekurs for å være konkurransedyktige
  • og et inflasjonsmål på 2%.

Men når privat konsum faller og forbrukerne tror på høyere arbeidsledighet er det økt risiko for nedgangstider. Da er det ikke tid for renteøkninger.

Norges bank holder på rentebanen

Jeg tror Norges bank er sta og holder på rentebanen så lenge det er mulig. Det virker ikke som Øystein Olsen vil ta innover seg at blant annet høye strømregninger og økning i bompenger gjør at mange strammer inn forbruket sitt.  Jeg tror fortsatt på en renteøkning til i år. Men til slutt må Norges Bank følge strømmen og sette ned renten. Eller i hvert fall holde den i ro.

Leave a Reply