Bøker om økonomi

Arbeid mindre- Lev mer: Vennerød har løsningen?

Det er spennende å lese og lære mer om forskjellige temaer. Spesielt økonomi synes jeg! En tankevekkende bok er Christian Vennerøds “Arbeid mindre- Lev mer“. Den tar for seg “arbeidsskyhet”. Han mener at mindre arbeid vil gi et friskere og mer rettferdig samfunn. Kanskje stemmer det. Ut fra intervjuer jeg lest om ham virker det ikke som han lever som han lærer. Men det betyr ikke nødvendigvis at ideen ikke er god.

3 typer arbeid

Boken ble gitt ut allerede 1982 og i den deles arbeid inn i 3 kategorier:
1. Slitet
2. det nøytrale
3. fornøyelsen.
Slitet er de jobbene man helst unngår. Jobb som ikke gir en noe.
De nøytrale er jobbene som oppleves som helt greit å utføre uten at det tilfører en noe.
Til slutt fornøyelse: Jobbene man faktisk ønsker å utføre og som gir en glede.
For Vennerød sin del ville søppeltømming ende i kategorien slit, regnskapsføring under nøytral og det å skrive bok under fornøyelse.

Borgerlønn gir mer frihet

Vennerød ser ingen grunn til at samfunnet skal tvinge oss til å jobbe 8 timers dager. Han mener at borgerlønn ville gi “folk mer frihet til å drive med sine egne ting”.
Vennerød regner ut at hvis alle over 16 år fikk utbetalt 50 000 kr, i 1982-penger, ville det tilsvart en tredjedel av BNP.
Når alle mottar borgerlønn ville for eksempel ikke utbetalinger til sykepenger lenger være nødvendige. Det man sparer inn på slike utbetalinger ville bekostet mellom en fjerdedel og en femtedel av borgerlønnen.

50 000 kr i 1982.Hvor mye ville det vært i dag?
I følge SSB`s kalkulator ville vi det motsvare nærmere 150 000 kr per person hvert år.
Hva som eventuelt ville være en passe sum har jeg ingen formening om. Men forslaget til Vennerød er en god del mindre enn Bien sitt forslag om å gi alle 240 000 kr i borgerlønn.

Arbeid mindre- Lev mer

Tilbake til boka: Hva ville skje med arbeidsmoralen hvis borgerlønn ble anført?
Vennerød antar at de som mottar borgerlønn fortsatt ønsker å bidra.
Og at de fleste vil synes at det å jobbe en tredjedel av en arbeidsuke er helt ok. Det tilsvarer 13 timers arbeidsuke.
Han resonnerer videre at bare halvparten av de over 16 år er i lønnsarbeid, hvilket innebærer at antall timer hver enkelt trenger å jobbe blir enda lavere. Faktisk bare 7,3 time per uke!
Og den tiden er egentlig enda lavere mener Vennerød, siden alle de som har fornøyelsesarbeid burde bidra med slitarbeid. Dessuten henviser han både til den store prosent av dødtid på arbeidsplasser, hvor vi egentlig ikke gjør noe produktivt. I tillegg mener han at deltidsansatte er mer effektive enn heltidsansatte. Dermed burde det være nok hvis vi alle jobbet 4 timer i uka.


Hvor reelt det egentlig er med borgerlønn og kort arbeidsuke er usikkert. Men det er en interessant tanke, og en underholdende bok. Borgerlønn er et spennende fenomen, og i fjor kom det ut en ny norsk bok om akkurat det tema. Nemlig boka Borgerlønn-ideen som endrer spillet.

Har du lest den eller noen andre bøker om temaet?
Hva synes du om borgerlønn? Er det en god måte å fordele godene på, eller fører det til latskap?

Leave a Reply