Det gamle huset i bakken,  Oppussing

Planløsningen: før og etter. Fra umoderne til praktisk!

Planløsningen i 2. Etasje i Det gamle huset i bakken var veldig upraktisk. Typisk byggestil fra tidlig 1900-tall, med inngang til enkelte rom bare fra et annet rom.

Før vi begynte oppussing….

Opprinnelig så planløsningen slik ut:

Det var to store soverom og et disponibelt rom som man bare kunne nå gjennom det ene soverommet. På planløsningen ble det kalt soverom, men var i realiteten ikke det.
Det var i tillegg to kott i 2.etasje og en lang gang når man kom opp trappa som ikke kunne brukes til noe. Ikke en veldig praktisk planløsning. Heldigvis så Oddgeir og svigerfar gode løsninger med en gang når vi var på visning!
.

Fra umoderne til praktisk

Det første vi prioriterte å få til var en gang mellom de to soverommene. Det gjorde det mulig å få tilgang til det som ble alkoven uten å måtte gå gjennom et annet rom.

I det som er markert som kott på venstre side i planløsningen var det en lav hjemmesnekret dør. For å komme seg inn i rommet måtte man bøye seg ned, og den trengte absolutt å skiftes ut. Med en høyere dør og større vindu ble det til et disponibelt rom. I perioder av oppussingen har både det disponible rommet og alkoven blitt brukt som soverom. Vi har flyttet rundt i husets alle rom alt etter som hvilket rom vi har pusset opp ?

Vi valgte loftstue over stort bad

Planen var å lage et stort bad oppe, men vi opplevde at det var større bruk for en loftstue.
For å få plass til et toalettrom i andre etasje måtte vi være litt kreative. På grunn av skråtak ble plassering som den er.
Bak toalettrommet ser man et det er en liten gang, der er det plass for oppbevaring. Eller kanskje et perfekt gjemmested når barm leker gjemsel!?
Huset er ikke større enn 105 m², så det er begrenset hvor mye man egentlig kan få plass til.

En bod blir tilgjengelig

En annen stor forandring var at vi fikk satt inn en spesiallaget dør ved trappa. Vår gode samarbeidspartner og venn snekkeren Mariusz Sikora fikset det for oss. Der ble det god plass til oppbevaring. Tidligere var det bare mulig å få tilgang til deler av rommet gjennom en luke fra utsiden.
Jeg synes det er veldig praktisk med mye oppbevaringsplass, mange hus har alt for få boder.. Med den nye planløsningen vår forsvant en del oppbevaring når kottene ble til do, loftstue og disponibelt rom. Derfor var det viktig å få til noe som bare brukes til oppbevaring.
Alt i alt er vi veldig fornøyd med at vi fikk plass til i andre etasjen. To gode soverom, et disponibelt rom, en alkove, en loftsstue, et toalettrom og i tillegg oppbevaring. Og alt dette på bare 47 m². Og huset gikk fra umoderne til praktisk!

Leave a Reply