Økonomi i media

Endring i boligkjøpsloven- vil det føre til flere konflikter mellom kjøper og selger?

Endring i boligkjøpsloven

Forrige torsdag ble en endring i avhendingsloven vedtatt av av regjeringen. Men hvorfor er den viktig? Jo den regulerer kjøp og salg av brukte boliger.
Det er blitt skrevet mye rundt denne endringen i det siste. Noen synes det er en forbedring og andre mener at dette vil skape flere konflikter mellom kjøper og selger.

De 5 største forandringene

I en artikkel i E24 kan man lese om de 5 største forandringene i loven og de er:

  • Nye mangelskriverier: En brukt bolig vil ha en mangel dersom den ikke er i samsvar med “det kjøperen kunne forvente” ut fra blant annet boligens “type, alder og synlige tilstand”. Terskelen for at en eldre bolig har en mangel blir dermed høyere.
  • Ny 10.000 kroners-grense: Kjøperen må selv dekke kostnader for utbedringer hvis boligens mangel beløper seg til under 10.000 kroner. Regjeringens formål er å forhindre at boligkjøpere krever erstatning for “småting”.
  • Ny areal-regel: Boligen vil heretter ha en mangel dersom avviket fra oppgitt og virkelig areal overstiger to prosent og minst én kvadratmeter.
  • Strengere undersøkelsesplikt: Boligkjøpere kan ikke kreves erstatning for forhold som er “tydelig beskrevet” i boligens tilstandsrapport eller annen dokumentasjon, uavhengig av om de faktisk har lest denne salgsdokumentasjonen.
  • Takstmann-skjerping: Det stilles krav til kompetanse hos takstmenn og til utformingen av tilstandsrapporten. Ansvaret for å beskrive boligens tilstand fra de profesjonelle blir tydeligere.

Fler konflikter?

Kritikken mot endringene i loven kommer blant annet fra NBBL som mener at det vil bli langt flere konflikter når grensen for kjøperens ansvar går allerede ved 10 000,-.
Tidligere var grensen på 5% av kjøpesummen.

Ved kjøp av en bolig til for eksempel 4 millioner ville kjøperen måtte dekke 200 000,- for kostnader for utbedringer.
Det er en utrolig forskjell mot forandringen som nå er innført!

Direktør for interessepolitikk og jus i NBBL, Henning Lauridsen mener at enkelte feil vil være umulige å oppdage, selv for en erfaren takstmann. Spørsmålet da er hvem som blir holdt ansvarlig, takstmann som ikke oppdaget feilen, eller selger som kanskje ikke viste om feilen.

Huseiernes Landsforbund er positive

På andre siden står Huseiernes Landsforbund som mener at lovendringen er til beste for både boligselgere og boligkjøpere. De mener at kravet om at boligen skal ha en god tilstandsrapport utført av en bygningsskyndig vil gi kjøper mer trygghet. Samtidig så stilles det også krav til kjøperen i den nye utgaven av loven. Det forutsettes at kjøper har lest alt av dokumentasjon, og generalsekretær Morten A. Meyer i Huseiernes Landsforbund mener at det vil føre til at kjøperen har mer realistiske forventinger til boligen.

Da må det en forandring til, siden en undersøkelse fra 2014 utført av Forbrukerrådet viste at under halvparten av boligkjøpere leste all tilgjengelig informasjon om boligen.
Huseiernes Landsforbund er helt uenig i at 10.000-kronersgrensen vil føre til flere klager. De fremhever at kjøper ikke kan klage på ting man så eller kunne se på visning, akkurat som tidligere. Kjøper kan heller ikke klage på noe som er omtalt skriftlig. Og med en grundigere tilstandsrapport vil de aller fleste feil være nevnt. Ved en klage skal det også tas hensyn til boligens type, alder og synlige tilstand. Kjøper man en eldre og slitt bolig må man ha lavere forventinger enn til nyere bolig i bedre stand. De gir eksempel på at hvis et bad blir beskrevet som veldig gammelt og slitt bør man forvente at fuktskader kan forekomme, og at krav om mangler ikke vil nå frem.

Informasjonsplikten til selger

Det kan virke som at endringen i avhendingsloven er positiv for begge parter. Men det bygger også på at det kommer en forskrift som stiller høyere krav til takstmenn enn det gjør i dag. Det kan virke som det ikke finnes en eneste takstmann som har kompetanse innen elektro for eksempel. Jeg har i hvert fall aldri lest en eneste takstrapport hvor el-anlegget er undersøkt.
I den nye loven er det informasjonsplikten til selger som er det vesentlige. Og for at rapportene skal bli grundige nok må takstmennene ha nok kompetanse til å avdekke de feil og mangler som eventuelt er i boligen.

Leave a Reply