Fondsparing,  Økonomi,  Privatøkonomi,  Sparing

Aksjefond eller sparekonto- spiller det noen rolle?

Alle ønsker høyest mulig avkastning på pengene sine, men hva lønner seg best? Aksjefond eller sparekonto?

Først en liten innføring i aksjefondsparing:

Hva er aksjefond?

Aksjefond er verdipapirer som plasseres i forskjellige aksjer, gjerne 20 eller flere. Det er for å spre risikoen og oppnå forventet avkastning. Aktive fond forvaltes av en forvalter som prøver å slå indeks og oppnå høyere avkastning. Indeksfond er passive fond og har som mål å følge indeks. Norske indeksfond følger altså Oslo Børs, og Globale indeksfond følger verdensindeksen.

Hvilken avkastning kan man forvente?

Avkastning avhenger selvfølgelig med hvordan det går i det markedet som fondene er investert i. En avkastning på ca 6-7% per år er noe man normalt kan forvente seg over lang tid.

Sammenligning mellom 2 fond

For å vise avkastning i et lenger perspektiv har jeg valgt å se på DNB Norge Indeks og DNB Global Indeks. Ikke dermed sagt at det er de beste fondene å investere i. Dette er bare for å sammenligne avkastning over tid.

DNB Norge Indeks-kursutvikling

Avkastningen på DNB Norge Indeks har hittil i år vært 10,64%. Har man spart de siste 3 årene sitter man igjen med en avkastning på 13,25% per år. Mens den som begynte å spare for 5 år siden har fått en årlig avkastning på 7,93%.
Men det er ikke noen garanti for hvordan det vil se ut i fremtiden.

Vi kan sammenligne med DNB Global Indeks:

DNB Global Indeks-kursutvikling

Avkastningen hittil i år har vært 13,98%, de siste 3 årene ga 12,28% per år, og de siste 5 årene var den årlige avkastningen på 14,72%.

DNB Global Indeks har gjort det bedre enn DNB Norge Indeks både hittil i år og de siste 5 årene, men ikke hvis man ser på de siste 3 årene. Det viser at det finnes ikke noe fasit når man sparer i aksjefond.

Aksjefondsparing er en langsiktig sparing. Sparer man i tillegg hver måned vil man være med på både oppgang og nedgang. I nedgangsperiodene får man fler andeler for sparebeløpet og det vil gi en ekstra boost i avkastningen når kursen stiger.

Hva lønner seg mest, aksjefond eller sparekonto over 20 år?

For undersøke hva som lønner seg mest av aksjefond og sparekonto over lenger tid tar jeg hjelp av Smarte Penger sin sparekalkulator for aksjefond.
Jeg tar utgangspunkt i en sparesum på 1 000 kr per måned i 20 år.
Rimeligste globale indeksfondet i dag er KLP AksjeGlobal Indeks V og DNB Global Indeks. Det er globale indeksfond med et forvaltningsgebyr på 0,20% og 0% i tegningsgebyr.
Så da legger jeg inn det i sparekalkulator:

Sparing i aksjer i 20 år

Fratrukket forvaltningskostnad på 0,20% blir avkastningen 6,8% per år. Etter 20 år med sparing i aksjefond vil man sittet igjen med 498 886 kr før skatt.

Så til banksparing. Smarte Penger har en kalkulator for å regne ut hvor mye et sparebeløp vokser i banken, den finner du her
Høyeste flytende innskuddsrente idag får man i Nordax bank AB. Den er på 2,25% per år. Jeg forutsetter at renten vil holde seg på samme nivå i 20 år. Det er ikke realistisk, men kalkulatoren tar ikke hensyn til svingninger i rentenivået.

Sparing i bank i 20 år

Etter 20 år sitter man igjen med 302 569 kr før skatt.
Det er en forskjell på 196 317 kr bare gjennom å velge en annen form for sparing!

Hva med 30 års sparing?

Kanskje ønsker man å spare over en enda lenger periode. Vil det være mer gunstig å spare i fond jo lenger tid man sparer?
La oss først se på banksparing! Jeg bruker enda en gang sparekalkulatoren, og justerer antall spareår til 30. Renten per år er fortsatt 2,25%.

Sparing i bank i 30 år

Etter 30 år med sparing, hvor man satt av 1 000 kr i måneden med en rente på 2,25% vil man ha 512 493 kr på konto. Men, som du ser i neste bilde, vil sparing i aksjefond over 30 år gi en forventet avkasting på 1 133 432 kr!

Sparing i aksjefond i 30 år

Det er 850 499 kr mer i avkastning i aksjefond.
Så hva velger du? Aksjefond eller sparekonto?

Les mer: Har du råd til å la være å spare?


Leave a Reply