Økonomi,  Økonomi i media,  Privatøkonomi

Lurer du på hvor mye feriepenger du får i år?


Snart er det endelig ferietid! Og da kan vi alle forvente oss feriepenger inn på kontoen! Eller stemmer det?

Hvem får feriepenger?

Alle som var ansatt i fjor har krav på feriepenger. Det er ikke noe krav om antall prosent man jobbet, eller at jobben må være fast.
Enkelt forklart: hadde du ikke lønnsinntekt i fjor vil du heller ikke få feriepenger i år.
Noe du bør være klar over er at du IKKE opptjener feriepenger når du mottar dagpenger. Det betyr at hvis du er permittert i år, vil du ikke få så mye feriepenger neste år. Du får mer informasjon om reglene om feriepenger fra NAV lenger ned i innlegget.

Vet du hvor mye feriepenger du får?

Visste du at alle har krav på minimum 10,2 % feriepenger? Og at de over 60 år har krav på minst 12,5 %?
Enkelt forklart får du 10,2 % feriepenger hvis du har krav på 4 uker ferie.
Har du krav på 5 uker ferie får du 12 % feriepenger. For deg over 60 er det 12,5 % for 4 uker ferie, og 14,3 % for 5 uker ferie. I tillegg har alle over 60 år krav på en ekstra ferieuke!

Hva gir feriepenger?

Lønn gir deg rett på feriepenger. Men det er ikke alle utbetalinger som det skal beregnes feriepenger av. Utbetalinger som holdes utenfor er for eksempel:

  • reiseutgifter
  • losji
  • feriepenger i opptjeningsåret
  • nettoutbytte

Man får altså ikke feriepenger neste år av feriepenger man fått utbetalt i år.

Her finner du info

Feriepengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekkoppgaven du fikk for opptjeningsåret. Og opptjeningsåret er i fjor. Hvis du ikke har den tilgjengelig kan du enkelt finne ut ca hvor mye du vil få i feriepenger.

Infotjenester har en utrolig enkel feriepengekalkulator. Alt du trenger å gjøre er å skrive inn årslønn i fjor hvor det står “Feriepengegrunnlag”, og hva månedslønnen din er før skatt.
Da kan det se ut som dette:

I eksempelet tjente personen 400 000,-, har fast månedslønn og krav på 5 uker ferie. (De fleste arbeidsgivere utbetaler månedslønn 11 måneder i året, og feriepenger 1 måned i året.)

Neste vindu man får opp ser slik ut:

Beregning av feriepenger

Her kan man se at feriepengsummen varierer litt. Fra 42 872,- til 43 455,- Hva beror det på?
Jo, det beror på at det finnes 3 ulike måter arbeidsgiver kan beregne feriepenger på. De aller fleste ansatte blir trukket lønn for ferieukene i juni, samtidig som man får utbetalt feriepenger i juni. I stedet for at man blir trukket lønn når man faktisk har ferie. Men de aller fleste har 5 uker ferie. Og det er mer enn en arbeidsmåned, ikke sant? Derfor må arbeidsgiver trekke noen arbeidsdager fra feriepengene.

Og det er her de 3 ulike måtene å beregne feriepenger kommer inn i bildet. Nedenfor går jeg gjennom alle tre. Vi begynner med den vanligste, som er 6 dagers uke.

Hva betyr 6 dagers uke og lønnstrekk 4/26?

Jo, det betyr at bedriften regner med 6 arbeidsdager i hver uke, noe som gir gjennomsnittlig 26 arbeidsdager i måneden.
Med fem uker ferie (30 arbeidsdager), må arbeidsgiver trekke lønn for 4 dager mer enn en hel månedslønn. 30-4=26. Og det omtales ofte som 4/26 på lønnsslippen.
Dette er den vanligste praksisen i Norge. Utbetalingen blir da 42 872,-.

5 dagers uke

5 dagers uke betyr altså at det er 5 dager i hver arbeidsuke. Og gjennomsnittlig 21,67 arbeidsdager per måned. 5 ukers ferie gir 25 arbeidsdager. Da må arbeidsgiver trekke 3,33 dager utover månedslønn. 25-3,33=21,67.
Bruker arbeidsgiver denne metoden vil det ofte stå 3,33/21,67 på lønnsslippen.
Utbetalingen blir 42 878,-.

Avrundet 5 dagers uke

Arbeidsgiver kan også velge å avrunde 5 dagers uke til 22 arbeidsdager i måneden. Da trekker arbeidsgiver 3 dager fra feriepengene. 25-3=22.
Dette gir den høyeste utbetalingen, 43 455,-.

Hvis du fortsatt er i tvil og ikke finner ut på lønnsslippen hvilken måte feriepengene blir beregnet på kan du høre med lønnsavdelingen.

Feriepenger fra NAV

Mottok du ytelse fra NAV i fjor vil du få utbetalt feriepenger i slutten av mai. Her kommer en liten oversikt over hvilke krav på feriepenger man har ved forskjellige ytelser.

Sykepenger: gir rett til feriepenger for de første 48 dagene man er sykemeldt.
Dagpenger: Dagpenger gir ikke rett på feriepenger. Mottar du dagpenger hele kalenderåret vil du ikke få noen feriepenger neste år.
Svangerskapspenger:gir rett til noen flere dager med feriepenger, totalt 64 dager.
Foreldrepermisjon: Når man er i foreldrepermisjon vil man opparbeide seg rett til feriepenger for 12 eller 15 uker, avhengig av om man valgt 80 eller 100% utbetaling.
Pleie- eller omsorgspenger: Mottar man pleie- eller omsorgspenger vil man ha rett til feriepenger for 12 av ukene.


Din Side lagde i fjor en god oversikt over alle som kan forvente utbetaling av feriepenger fra NAV.
Hvis du vil lese enda mer om feriepenger så har arbeidsrettsadokaten.no lagd en veldig oversiktlig feriepengeguide.

Kanske lurt å bruke mindre på ferie i år?

Nå vet du ca hvor mye feriepenger du kan forvente i år.
Blir det mindre enn forventet kan det være lurt å nedjustere pengebruken i ferien. Det trenger ikke å koste mye med ferie.
Faktisk så kan billig ferie kan bli den beste ferien. Det finnes mange rimeligere aktiviteter over hele landet, for både store og små. Det kan du lese mer om i Tips til hjemmeferie med barn.

Er økonomien litt trang akkurat nå kan du kanskje få litt mer pusterom gjennom å bruke “mine beste økonomitips under permittering“. Nøkkelen er å finne hvor man kan spare inn penger, og samtidig bruke litt mindre.

Leave a Reply