Fondsparing,  Økonomi

En innføring i fondssparing

Hvor starter man egentlig?

Har du tenkt på å spare i fond, men vet ikke helt hvor du skal starte? Hva med å lese seg litt opp på hva fond egentlig er? Kunnskap er makt! Vi begynner med noen begreper.

Begreper du bør kunne:

OBX-indeks: Dette indeks består av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs.
OSEBX-indeks: Dette indeks består av de ca 70 mest omsatte aksje på Oslo Børs.
Indeks fond kan ente følge OBX-indeks eller OSEBX-indeks.
Det betyr at indeksfondet investerer bare i aksjene som inngår i indekset det følger.

Det gir selvfølgelig en liten forskjell på avkastningen til de ulike indeksfondene avhengig av hvilket indeks de følger. Men hva som er best i lengden er vanskelig å si.

Kjøpsomkostninger: hvor mye du må betale hver gang du kjøper fond.
Salgsomkostninger: hvor mye du må betale hver gang du selger fond.
Forvaltningsgebyr: hvor mye du må betale hvert år for å ha fond.
Minsteinnskudd:  minsteinnskudd er beløpet du minst må sette inn første gang du begynner å spare. Senere beløp kan være lavere.

Hva er aksjefond?

Aksjefond er verdipapirer som plasseres i forskjellige aksjer, gjerne 20 eller flere aksjer. Det er for å spre risikoen og oppnå forventet avkastning.

Aktive og passive fond
Aktive fond forvaltes av en forvalter som prøver å slå indeks og oppnå høyere avkastning. Indeksfond er passive fond og har som mål å følge indeksen på børsen de er tilknyttet. Norske indeksfond følger Oslo børs, enten OSEBX som er de ca 70 mest omsatte aksjene, eller OBX, som er de 25 mest omsatte aksjene.  Globale indeksfond følger ulike verdensindekser.

Grunnen til at indeksfond har lavere forvaltningsgebyr er fordi de er passive fond.

Aktive fond kan plasseres i andre aksjer og det er forvalteren som styrer det. Derfor tar de seg også mer betalt for jobben. Men ikke dermed sagt at de gjør en bedre jobb enn de passive fondene. Man må huske på at de aktive fondene må gjøre det bedre enn indeksfondene fordi de aktive fondene er dyrere.

Hvor mye koster det å ha fond?

Et fond kan koste både å kjøpe og selge og forvaltningskostnader. Lenger ned finner du forklaring av de vanligste begrepene du trenger å kunne. Indeksfond er absolutt rimeligst å eie. Nordnet Superfondet Norge er helt gratis. Det koster ingenting å kjøpe, selge eller å eie det. De andre Superfondene fra Nordnet koster 0,25% i valutapåslag ved kjøp.

Når forskjellen i forvaltningsgebyr er på ca 0,4, altså mellom gratis og 0,20 som DnB Norge indeks, har det ikke så mye å si. Det er verre når det er snakk om opp mot 2,0% som enkelte aktive fond koster. Selvfølgelig er det alltid bedre å betale minst mulig, men det viktigste er å komme i gang med sparing i fond! Men du må selv ta vurderingen om hvordan du tror utviklingen vil bli i et gratisfond, sammenlignet et annet indeksfond. Eller sammenlignet med et aktivt fond som koster mer i forvaltningsgebyr.

Hvor høy avkastning kan man forvente over tid?

Avkastning avhenger selvfølgelig med hvordan det går i det markedet som fondene er investert i. En avkastning på ca 6-7% per år er noe man normalt kan forvente seg over lang tid.

Kom i gang og skaff deg ASK!

Nå tror jeg du kan nok om aksjefond for å komme igang. Og da bør du begynne med å skaffe deg en aksjesparkonto. Det gjør du enkelt gjennom å enten kontakte en medarbeider i banken din som kan hjelpe deg videre. Eller logge deg inn i nettbanken og bestille en aksjesparkonto der.

Hva er egentlig en aksjesparkonto?

Men hva er egentlig en aksjesparkonto? Jo, det er en konto hvor du kan samle alle dine fond og aksjer.

Fordelene med aksjesparkonto
Fordelen med denne kontoen er at du ikke betaler skatt hvis du ønsker å selge deg ned i et fond eller en aksje for å investere i noe annet. Du kan i tillegg ta ut innskuddet før du tar ut avkastningen, og da unngå å betale skatt. Tar man ut avkastningen er det vanlig gevinstskatt som gjelder.

Eksempel: Du har kjøpt fond for 10 000,-, og de stiger til 15 000,-. Du kan ta ut innskuddsbeløpet på 10 000,- skattefritt. Ønsker du å selge resterende fond på 5 000,- så betaler du skatt, men får skjermingsfradrag. Mer om skjermingsfradrag i et senere blogginnlegg. Oppretter du ASK kan du alltid selge fond du ikke er fornøyd med, uten å betale skatt.

Trenger du fler argument for å flytte pengene dine fra sparekonto til aksjefond? Les mer: Aksjefond eller sparekonto? Spiller det noen rolle? Lykke til videre! Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt så skal jeg prøve så godt jeg kan å svare 🙂

Les mer: Har du skaffet deg Aksjesparkonto?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *