Økonomi,  Økonomi i media,  Privatøkonomi

Renten øker i Norge- og synker i resten av verden. Hvor sta kan sentralbanksjef Øystein Olsen være?

Renten øker i Norge

Da har vi fått enda en renteøkning fra Norges Bank. Denne gangen var det ingen eksperter som tvilte på om sentralbanksjef Øystein Olsen ville sette opp renten.
Det betyr at renten er på det høyeste nivå på 4 år, og økes til 1,25%. Veien videre er det litt mer uenighet om blant økonomene.

Hva tror ekspertene om fremtiden?

Økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole forventer på én eller kanskje to hevinger til i år.

Grunnen til at han tror på økning nå og senere i år er på grunn av den høye inflasjonen, grei konjunktur – med lav arbeidsledighet – og at kronen er relativt svak.

Når kronen er svak kan den styrkes når renten går opp. En sterk krone gir vanligvis lavere inflasjon, og trenden nå er en inflasjon som ligger over inflasjonsmålet på 2%.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets tror også på enda en renteøkning i år og at den kommer allerede i september. Han begrunnet det med at både veksten og kapasitetsutnytting* er høyere enn ventet. Også han påpeker at inflasjonen er forventet å være høyere de neste årene enn inflasjonsmålet.
Dette et oppskriften på renteøkninger mener Erik Bruce.

En ekspert går mot strømmen

Men selv om ekspertene var klar på at renten kom til å bli satt opp, så er det en som mener at Norges Bank burde holdt renten uendret i dag. Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken, mener at det først ganske nylig er normal ressursutnyttelsesnivå i norsk økonomi med normal sysselsetting. Hun mener at det ikke er behov for å stramme inn gjennom å sette opp renten når det internasjonalt går dårligere og utsiktene fremover er negative. Hun viser også til at den økonomiske veksten i Norge kommer til å bli svakere neste år på grunn av den internasjonale situasjonen. Handelsbanken tror dessuten at Norges Bank har for høy tiltro til den internasjonale veksten. Nedturen internasjonalt vil påvirke Norge neste år, og derfor mener hun at det ville vært bedre å la økonomien gå godt nå. Uten renteøkning.

Hun går så langt som å si at nå er rentetoppen nådd for Norge sin del. Selv om sentralbanken ser for seg en renteøkning i desember. Og kanskje allerede i september.


Rentene på vei ned i Europa og USA

Men rentene kan være på vei ned både i Europa og USA. Tidligere i juni åpnet sentralbanksjef i USA, Jerome Powell, for å kutte renten hvis det trengs på grunn av handelskrigen mellom USA og Kina. Detførte til at børsene steg i USA.

Tidligere i uken steg børsene i Europa etter at sentralbanksjef Maria Draghi i den europeiske sentralbanken sa at et renten kan settes ned mer hvis den økonomiske situasjonen ikke bedrer seg.

Draghi sa at geopolitiske faktorer og økende proteksjonisme øker risiko for økonomisk nedgang. Og hvis ikke ting forbedrer seg vil inflasjonsmålet være truet. Skjer det vil renten kunne kuttes.

Norge svømmer motstrøms

Når andre land må kutte renten for å stimulere økonomien går Norge andre veien og øker renten. 

På lenger sikt kan det ikke være mulig å fortsette å gå motstrøms. Vi er en liten økonomi i verden og påvirkes av det som skjer rundt oss.

Tidligere i vår mente jeg at det Norges Bank var sta og holder på rentebanen sin selv om landene rundt oss går motsatt vei.  Vi er nå ved andre renteøkning for i år. Siden Europa og USA signaliserer rentekutt så sterkt, tror jeg ikke det er rom for Norges Bank å sette opp renten mer enn 2 ganger til.  Rentetoppen for Norge vil da være nådd når vi kommer til 1,75% en gang neste år.

Eller kanskje har Due-Andresen rett når hun sier at rentetoppen allerede er nådd.

Les mer: Renten øker- lag en buffer!

 

*Hva er kapasitetsutnytting?

I finansleksikonet finner man denne beskrivelsen av kapasitetsutnytting:

“En bedrift har full kapasitetsutnyttelse, eller normal kapasitet, ved den produksjonsytelsen per periode som oppnås ved normal arbeidstid per døgn, normalt tempo og normal produksjonssammensetning. Da er kapasitetsutnyttelsen- eller beskjeftigelsesgraden 100 %.

I denne sammenhengen i artikkelen handler kapasitetsutnyttelsen om hele Norge. Bedriftene samlet utnytter altså kapasiteten mer enn tidligere.

Photo by Jonathan Farber on Unsplash

Leave a Reply