Bøker om økonomi,  Økonomisk frihet

“Et fritt liv” – En bok om frihet og livet på landet

Fra byen til landet

Et fritt liv tar for seg et år på småbruket til Simen Tveitereid, men inneholder også interessante tekster om arbeidets rolle i livet og velstand. Og refleksjoner om hvordan vi velger å leve våre liv.

Etter å ha bodd i storbyen i mange år valgte familien Tveitereid å flytte til småbruk. Som så mange andre ønsket han å gjøre noe annet enn å bare sitte foran en skjerm. Heldigvis går det an å utføre jobben som journalist og forfatter hvor som helst. Og det som for mange forblir en drøm, ble virkelighet for familien.

Måned for måned på småbruket

I boka får vi følge forfatteren måned for måned på gården. Der dyrker han grønnsaker, bygger hønsehus og gjør hverdagslige ting i en verden hvor stress og utbrenthet nærmest er en folkesykdom. Han og familien har tatt valget om å flytte på landet, valget som mange av oss andre bare drømmer om. Det er en grunn til at småbruk var det mest søkte ordet på finn.no i 2018. Men forfatteren fremstiller ikke livet på et småbruk som en idyll. Det er hardt arbeid å ta vare på dyr og mark.

Et fritt liv

Så hva er det som gjør at mange drømmer om et friere liv, kanskje på ett småbruk? Kanskje ønsket vi oss ut av tidsklemma og tilbake til noe mer håndfast. I boka skriver Tveitereid at “..det er én måte å leve på som har gått av med seieren: den som går ut på å sikre seg velstand og vekst. De som ønsker seg et liv med litt mindre jobb og litt bedre tid, bryter på mange måter med normen i vårt samfunn.”

Vi kan vel alle være enige om at det er en god beskrivelse av hvordan samfunnet er i dag? Vi er fast i et jag etter mer penger og flere ting, men føler vi oss bedre av den grunn?

Tveitereid skriver innledningsvis at ønsket å flytte til småbruket var “…kanskje frihet fra å leve med penger som den selvfølgelig målestokk for alt. Frihet fra de mange synlig og synlig krav som stilles til å sitt samfunn som hele tiden skal bli rikere.”

En god balanse

Boken balansere godt mellom de litt tyngre kapitlene med fakta om arbeidslivet, som sekstimersdag, Borgerlønn, stress, vekstens dilemma og lykke. Og de beskrivende kapitlene om hvordan familien lever på gården sin. Uansett om man er interessert i å flytte på landet eller å forandre på livsstilen sin kan man få noen tankevekkere av å lese Et fritt liv.

Denne boka er som et lite pusterom og forfatteren beskriver livet på landet på en detaljert og virkelighetstro måte. Jeg kan nesten føle at jeg er med og hogger ved eller henter inn sau som har rømt.

Etter å ha lest ut boka sitter jeg igjen med en følelse av at Tveitereid virkelig har funnet sin plass på jorden på småbruket. Og jeg håper at han fortsetter å skrive bøker, både om livet der og om vårt stressede samfunn. Det kan vi andre trenge som inspirasjon til å se mer kritisk på vår egen hverdag.

Les mer: “Ut ur ekorrhjulet” – En bok om hvordan man blir økonomisk fri

Leave a Reply