Barn og økonomi,  Økonomi,  Sparing

Sparing til barn

Sparing til barn: hvordan?

Mange ønsker å begynne å spare til barna sine så tidlig som mulig, og det er en veldig god ide! Men før man setter i gang bør man tenke over om man har rom i økonomien sin for sparing til barn.
Kanskje er det mer behov for å bruke pengene på fritidsaktiviteter, klær og utstyr. Det er helt greit hvis man ikke har mulighet til å spare til barnet. En god og sunn økonomi er det viktigste. En enkel måte å skaffe seg oversikt og kontroll over økonomien er gjennom budsjett. Les gjerne gjennom innleggene under Budsjett for nybegynnere før du begynner sparing til barn.

Les mer: Lage et budsjett. Ikke så vanskelig som det høres ut!

Hvis man har råd til å spare til barn er fond den perfekte sparemåte. Tidshorisonten er som oftest lang når vi setter av penger til barna. Og fond vil på sikt gi høyere avkastning enn for eksempel sparing i bank.

Les mer: Aksjefond eller sparekonto – Spiller det noen rolle?

Spare i eget navn

Men hva er best? Bør man spare i eget navn eller barnets navn?
Det enkleste er å spare sitt eget navn.

Når man sparer til barn i eget navn investerer man akkurat som man ville gjort til seg selv. Bare at man har øremerket sparingen til barnet.

Fordeler:

 • Full kontroll over pengene.
  Barnet har ikke mulighet å ta ut penger når det selv ønsker. Og du bestemmer når pengene skal overføres til barnet.
 • Barnet har rett på fullt utdanningsstipend.
  Hvis barnet har en formuen over 415 362 kr (2019) vil utdanningstipendet bli redusert.
 • Fylkesmannen blir ikke involvert.
  Dere trenger ikke å bekymre dere over at Fylkesmannen skal overta kontrollen på sparingen. Hvis barnets formue overstiger 2 G, 199 916 kr i 2019 blir Fylkesmannen involvert i hvordan sparingen foregår.

Ulempe:

 • Pengene blir en del av dødsboet
  Hvis den kontoen står på dør blir pengene en del av dødsboet. Pengene går altså ikke direkte til barnet.

Investeringskonto

Løsningen på at pengene blir en del av dødsboet er å opprette en investeringskonto. Det kalles ofte også fondskonto.
Det kan man gjøre i alle banker. Med en investeringskonto sikrer man hvem som arver pengene hvis man selv dør.

Da får barnet mellom 101% til 105% av beløpet på investeringskontoen, avhengig av hvilken bank man sparer i. For det betaler man en sikringspremie hvert år.

Eksempel på forsikringkostnad
Her er eksempel på forsikringskostnad hvis man har 100 000 kr på investeringskonto hos Nordnet. 

Investeringskonto er omtrent som en aksjesparkonto. Forskjellen er at med investeringskonto betaler man skatt når man tar ut fra kontoen, uansett sum. I Aksjesparekonto er uttak skattefritt opp til summen man har investert.

Eksempel:

Du har spart 100 000 kr og verdien er 150 000 kr.
Ønsker du å ta ut 100 000 kr fra aksjesparekonto betaler du ingen skatt nå. All skatt betales når du tar ut de resterende pengene.

Investeringskonto:
Da betaler du skatt på 22% på 100 000 kr, og får ut 77 000 kr.

Her kan du selv regne ut hvor mye skatt du betaler når du tar ut penger fra aksjesparekonto.

Les mer: Aksjesparekonto- spørsmål og svar

 

Spare i barnets navn

Det er også mulig å spare i barnets navn.
For å få opprettet en spareavtale i barnets navn må begge foreldrene signere.
For skilte foreldre hvor samarbeidet ikke er så god bør man være klar over at man må ha godkjenning fra den andre parten hvis man ønsker å ta ut pengene før barnet blir 18 år.

Fordeler:

 • Barnet beholder penger ved en skillsmisse eller dødsfall
 • Når barnet fyller 17 år blir ikke sparebeløpet inkludert i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue

Ulemper:

 • Barnet kan få redusert utdanningsstipend
 • Fylkesmannen overtar kontrollen hvis beløpet overstiger 199 916 kr.
 • Barnet kan ta ut pengene når det selv vil.

Hvis man ikke allerede har der en aksjesparekonto er det enkelt å opprette en.  Man kan for eksempel døpe den  “Sparing til barn”.

Et smart tips for å spare skatt på gevinst

Dette rådet er hentet fra Hallgeir Kvadsheim, mest kjent som økonomisk rådgiver for Luksusfellen.
For å unngå å betale skatt på gevinst av aksjefond skal man gjøre på følgende måte.
1. Overføre aksjefond til barnet. Det utløser ikke gevinstskatt.
2. Vent til barnet er over 17 år og har lav inntekt, for eksempel som student.
Da selger man fond som har gevinst. Så lenge barnet har en inntekt på opp til 31 800,-( i 2019) blir gevinsten skattefri!

Slik forklarer Hallgeir det:
“Personer over 17 år kan ha inntil 56 550 kroner samlet i kapitalinntekter i året (tilsvarende personfradraget), uten at det utløser skatt på gevinsten. Hvis det er gevinster på aksjer eller aksjefond, er fribeløpet litt mindre: 39 270 kr. Du sparer dermed inntil 12 440 kroner i skatt i år! (Alle beløpene er basert på 2019-satser.)

Forutsetningen er at lønnsinntekten ikke er høyere enn minstefradraget på 31 800 kroner det samme året.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *