Økonomi,  Økonomisk frihet,  Pensjon

Så lite taper jeg i pensjon på å jobbe deltid

Hvor mye taper jeg i pensjon på å jobbe deltid?

Media er full av artikler om pensjon, og ofte er fokus på hvor mye man må spare for å få en god pensjon. Og at man for alt i verden ikke må jobbe deltid. Det kan virke som det er oppskriften på en økonomisk katastrofe Da er det ikke rart hvis flere har tenkt som meg: hvor mye taper jeg egentlig i pensjon på å jobbe deltid?

Normen er heltid

Politikere, NHO og LO vil gjerne ha oss til å jobbe heltid. For økonomiens skyld, for utviklingen, for velferdssamfunnet. Det er nærmest vår plikt å jobbe fulle dager helt til vi nærmer oss 70-årene. Men hva hvis man heller ønsker å prioriterer seg selv eller familien sin enn velferdssamfunnet? Er det egoistisk?

Først vil jeg presisere at det finnes to typer deltidsarbeid.
Det ene er ufrivillig deltid. Ufrivillig deltid er når man ønsker å jobbe mer, men ikke får høyere stilling.
Ufrivillig deltid er negativt. Den som ønsker seg en høyere stilling, men må ta til takke med små deltidsstillinger har det tøft. Økonomien kan være anstrengt på grunn av for små inntekter. Og drømmen om å eie en egen bolig kan forbli en drøm. Veien inn i boligmarkedet går gjennom heltidsjobb og faste stillinger.
Det er ikke hva dette innlegget handler om.
Dette handler om den andre typen deltidsarbeid, nemlig frivillig deltid.
Når man av ulike grunner ønsker å jobbe redusert.

Press om å jobbe heltid

Mange argumenter brukes for å få oss å sette av 37,5 timer i uka til arbeid. Det er en overvekt av kvinner som jobber deltid, uansett om de har småbarn eller ikke. Og det er ikke populært. Blant avisoverskrifter mot deltid finner man disse:

Norge kunne vært mange milliarder rikere hvis kvinner hadde jobbet mer heltid.
En av tre kvinner jobber deltid- de fleste har ikke barn
Solberg- Kvinner som jobber heltid kan være en gullgruve
Mange kvinner vil heller gå å shoppe på CC Vest enn å jobbe

Løsningen som foreslås er at kvinner skal jobbe like mye som menn – altså heltid. Ikke at menn skal redusere stillingene sine. Og at vi alle skal få mer tid til barna, hverandre, hobbyer eller hva vi nå har lyst å bruke mer tid på.
Et hyppig brukt argument mot deltidsjobbing er at man blir pensjonstaper. Det å jobbe redusert vil være katastrofalt for privatøkonomien virker det som. Ikke her å nå, men som pensjonist.

Jeg sjekker fakta

Men stemmer det? Taper jeg veldig mye i pensjon av å jobbe redusert?
Jeg har undersøkt hvordan det ville slå ut for meg hvis jeg velger å jobbe redusert resten av arbeidslivet. Og hvor mye jeg vil tjene på som pensjonist i å ha jobbet heltid.
Med hjelp av pensjonskalkulatoren på NAV har jeg regnet ut hvor mye penger jeg kan forvente av folketrygden på eldre dager. Det jeg regner ut er penger fra folketrygden. I tillegg vil jeg få penger fra Tjenestepensjon.

Forutsetningen er disse:

  • Jeg står i jobb til 67 års alder. Jeg er i dag 39 år gammel og har altså 28 år igjen å jobbe.
  • Lønnen setter jeg til 500 000,- i året. Det er medianlønnen i Norge.
  • Jeg huket av for at jeg er gift ved pensjonstidspunktet. (Det er lov å håpe ;-)).
  • Siden jeg ikke er aleneboende huket jeg av for at mannen min ikke har krav på AFP. Men har inntekt over 2 G.

    Jeg huket også av for at jeg:
  • ikke har rett på AFP
  • tar ut 100% pensjon
  • ikke jobber etter 67 år

Så lite taper jeg i pensjon på å jobbe deltid

Resultatet er overraskende positivt!
I mine øyne taper jeg ikke stort på å jobbe deltid.
Hvis jeg jobber 100% i 28 år til vil jeg få utbetalt 16 280,- i måneden fra 67 års alder.

Men velger jeg å jobbe 80 % vil jeg som pensjonist få utbetalt knappe 500,- mindre i måneden. Hvis jeg jobber 50 % resten av mitt yrkesliv vil jeg få 1 148.- mindre hver måned som pensjonist.
Forskjellen er altså ikke større i mitt tilfelle!

Jeg velger mer tid fremfor penger

Beløpet jeg vil få som pensjonist er omtrent det samme jeg tjener i en 50 % stilling i dag. Jeg taper altså ikke så mye i pensjon på å jobbe redusert.
Og hvis jeg klarer å leve på det beløpet idag, hvorfor skulle jeg ikke klare det samme som pensjonist? Jeg planlegger å ha nedbetalt bolig og en god del sparepenger. Det bør altså ikke bli et problem å leve som minstepensjonist.

Det som er viktig å tenke over er hvor mye 500 eller 1 000,- vil utgjøre for meg som pensjonist? Og hvor mye vil en eller flere ekstra dager fri i uka bety for meg de neste 28 årene? Hva er viktigst?

Mer fri vil gi meg tid til barna. Til å spille brettspill, bake, gå turer, lese bøker, hjelpe med lekser, kjøre til aktiviteter og få en mindre stressende hverdag. Og er jeg så heldig å få barnebarn kan jeg få tid til å gjøre alle de tingene med dem og!
For meg er valget enkelt. Jeg velger heller mer tid nå, enn litt mer penger som pensjonist.

Les mer: Økonomisk frihet allerede nå

Sjekk din egen pensjon

Jeg ønsker å presiserer at summene jeg kommet frem til er utifra min situasjon. Og den kan se helt annerledes ut for deg. Derfor er det lurt å selv sjekke hvor mye du vil få i pensjon.
Det kan gjøres på:

Norskpensjon.no
Nav
Minpensjon.no
KLP ( for offentlig tjenestepensjon)
Statens pensjonskasse

Pensjonsopptjening for omsorgsarbeid 

Noe annet som er viktig å få med seg er at hvis du har barn under 6 år vil du få pensjonsopptjening!

Nav kan man lese:
“Har du små barn, kan du få pensjonsopptjening for omsorgsarbeid. Det samme gjelder hvis du tar deg av syke, eldre eller funksjonshemmede personer som har behov for pleie.”

Det innebærer ikke at du får ekstra penger, men at du automatisk får godskrevet omsorgsopptjening til barnet fyller 6 år.
Omsorgsopptjeningen tilsvarer pensjonsopptjeningen du ville fått av en inntekt på 4,5 ganger folketrygdens G. I 2019 er 1 G 99 858,-. 4,5 G er altså 449 361,-.
Tjener du mer enn det vil pensjonen regnes ut i fra lønnsinntekten.
På den måten vil du altså ikke tape pensjonsopptjening hvis du velger å jobbe redusert frem til barnet fyller 6 år.

Regn på det, og ta en beslutning

Hvis du lurer på om du vil tape pensjon på å jobbe redusert, vil jeg råde deg til å undersøke det nøye. Regn på det, og se hvordan en deltidsstilling vil påvirke din pensjon. Det er mye enklere å ta en beslutning når man har alle fakta på bordet.

Photo by Joel M Mathey on Unsplash

Leave a Reply