Budsjett,  Økonomi,  Økonomisk frihet,  Privatøkonomi

Budsjett for utsatt barnehagestart

Budsjett for utsatt barnehagestart

De aller fleste barn begynner i barnehagen rundt 1 års alder. Det gjorde mitt eldste barn, og selv om barnehagen var fin og de ansatte gjorde en god jobb føltes det ikke riktig for meg. Derfor valgte jeg å være hjemme lenger med barn nummer 2 og 3. Man kan fort tro at det blir vanvittig dyrt å utsette barnehagestart, men det går med litt planlegging. I dette innlegget viser jeg hvordan et enkelt budsjett for utsatt barnehagestart kan se ut.

Har du barn mellom 13 og 23 måneder og ikke bruker barnehage har du krav på kontantstøtte. Den er på 7 500,- i måneden hvis dere ikke har barnehageplass i det hele tatt, og 3 750,- hvis dere har opp til 50% plass. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det kan utgjøre en stor forskjell i budsjettet.

Minimal forskjell mellom 50% og 100% jobb

Her skal jeg vise hvor liten forskjellen kan bli mellom å jobbe 100 % og 50 %.
Dette budsjettet er nok ikke treffsikkert for alle, men kan være en hjelp for å se hvor du kan spare penger.
Alle familier er forskjellige, med ulike forutsetninger. Noen kan jobbe kveld eller helg, andre har hjemmekontor. Kanskje begge foreldrene kan jobbe redusert i en periode? Eller kan besteforeldre hoppe inn som reddende engler 1 dag i uka?
Gjennom å tenkte litt annerledes på situasjonen kan det åpne seg muligheter for å få utsatt barnehagestart.

Forutsetningene

Forutsetningene ved 100% jobb er :

 • Årslønn i 100 % på 500 000,-
 • Full barnehageplass med mat til 3 437,-
 • Utgifter til 2 biler siden begge er på jobb. Utgangspunkt er 80 km t/r til jobb. Totalt 1 980,-
 • Litt høyere utgifter til lunsj, beregnet til 1 000,-
 • Litt høyere utgifter til middager på grunn av dårligere tid = 1 000.-

Forutsetningene ved 50 % jobb er:

 • Årslønn i 50 % på 250 000,-
 • Kontantstøtte på 7 500,-
 • Mulighet til gratis barnepass av familie/gradert permisjon/turnus
 • Innsparing på pendling, siden bilen brukes 50 % mindre.
 • Lunsjutgifter halveres, beregnet til 500,-
 • Utgangspunkt er 80 km t/r til jobb. Totalt 990,-

Skatt på inntekt

Jo mer du tjener, jo høyere skatt betaler du. Og omvendt, tjener du mindre vil du også betale mindre i skatt. I følge skatteutregning på Din Side er skattesatsen 27 % hvis du tjener 500 000,- per år.
Reduserer du stillingen til 50% og tjener 250 000,- per år betaler du 16 % skatt. Alle som har barnehageplass får foreldrefradrag, altså fradrag for pass av barn. Har du ingen utgifter til barnepass får du ikke foreldrefradrag.
Skatteetaten kan du lese om reglene for foreldrefradrag.

Pendlingskostnader

Det er dyrt å pendle, enten det er med buss, bil eller tog. For enkel utregning av kostnad for bilbruk kan man bruke drivstoffkalkulatoren.

I dette eksempelet har jeg regnet på kjøring til jobb i egen bil, med 80 km tur retur hver dag. I 100 % stilling gir det en totalpris på 1 980,-. Utgangpunktet er en gjennomsnittlig drivstoffpris på 16,- per liter og bilen drar 0,7 liter per mil.
Utgiftene i 50% stilling er halvparten sammenlignet med 100% stilling.

Jeg har ikke lagt inn noen bomutgifter i dette budsjettet. Kjører du gjennom bom hver dag er det selvfølgelig en stor utgift. Og da må det legges til i budsjettet.

Budsjett 100 % jobb

Totalsummen for å jobbe 100 % kan da se slik ut:

Du sitter igjen med 24 133,- etter å ha betalt for barnehageplass, ekstra utgifter til pendling, lunsj og ferdigmat.

Budsjett 50% jobb og kontantstøtte

Så hvordan ser det ut hvis du velger å jobbe 50% og dropper barnehageplass?

Resultatet – forskjellen er minimal!

Resultatet blir ikke så ulikt uansett om du velger å jobbe fulltid eller 50 %!
Lønn i redusert stilling blir ikke mer enn 17 740,- etter skatt. Men legger man til kontantstøtte blir totalsummen 23 750,-.
Hvis du i tillegg slipper å bruke penger på barnehage, og bruker mindre både på bensin, lunsj og middager vil du tape 383,- på å redusere stillingen sin.
Dette viser at et budsjett for utsatt barnehagestart kan gi noen overraskelser! Og utsatt barnehagestart kan være oppnåelig!

“Tapet” er minimalt, men hva er gevinsten? Mer tid hjemme, og kanskje mindre stress i hverdagen.

Hvordan ser ditt budsjett for utsatt barnehagestart ut?
Kan du også ta deg råd til å jobbe mindre i en periode?

Tenk litt på pensjon

Noe å reflektere over er at når du jobber deltid blir det også satt av mindre penger til pensjon. Både fra arbeidsgiver og staten. Det kan ha en del å si for økonomien din som pensjonist.
Min egen erfaring er at jeg ikke vil tape spesielt mye på å jobbe redusert. Det har jeg skrevet om i “så lite taper jeg i pensjon på å jobbe deltid.”.
Jeg vil spesifiserer at det gjelder min situasjon, og din kan se helt annerledes ut. Det viktigste jeg synes du skal gjøre er å tenke over hvordan du ønsker at livet ditt skal se ut her og nå, OG som pensjonist. Les deg opp om pensjon, se på dine utgifter og inntekter. Og ta en beslutning som passer deg!

Leave a Reply