Fondsparing

Hva gjør man med fondene når aksjemarkedet svinger?

Hva gjør man med fondene når aksjemarkedet svinger?

Det er fullt normalt at det børsen går både opp og ned. Men hva gjør man med fondene når aksjemarkedet svinger? Hvis man er nybegynner kan panikken fort komme krypende.  Og frykten for å tape alle pengene kan skrike høyt. Skal man da selge eller sitte i ro, eller investere mer?
Svaret på det må du selv finne ut av.
Børsene er vanskelige å forutsi, men nedenfor vil jeg vise hva som skjer hvis man kjøper andeler når børsen synker.

Børsen synker…

Et eksempel: 

Du har begynt å spare i fond i januar og investerer 1 000,- hver måned. Men nå er det mars og fondene begynner å synke i verdi. Hva gjør du nå?
Kanskje begynner du å tenke på å selge, fordi du er redd at alle pengene skal gå tapt. Det er helt normalt å bli urolig. Men kanskje kan det berolige deg hvis jeg forteller deg at det faktisk ikke pleier å ta så veldig lang tid før børsen er i pluss igjen. 
Marketwatch har laget en oversikt over hvordan børsen utvikler seg dagene etter en stor nedgang. 
De siste 10 gangene som S&P 500 (en aksjeindeks over 500 store amerikanske virksomheter) opplevde en nedgang på 3% eller mer, gikk børsen gjennomsnittlig ned 0,27% dagen etter på.

Men allerede en uke senere var oppgangen i gjennomsnitt på 1,83% i. Et helt år senere var verdiøkningen 12,97%.
Det samme gjelder for Dow Jones (en aksjeindeks over teknologiselskaper i USA).

Konklusjonen er at også denne gangen vil børsen til slutt gå i pluss. Det vi ikke vet er hvor lang tid det vil ta.

Dine valgmuligheter

Så sitter du der med månedssparing og fond som synker i verdi. Nå finnes det 3 ting du kan gjøre:

1. Selge med tap.
Og konkluderer med at aksjefond er altfor risikabelt.

2.«Glemme det».
I hvert fall til slutten av året og se på historikken. Du vil da mest sannsynlig få se både oppturer og nedturer.

3. Se dette som et kjøpstilfelle.
Hvis du kjøper fler andeler nå vil du få de for en lavere pris enn de du allerede har kjøpt. Gjennomsnittsprisen på fondsandelene dine vil synke. Og når børsen så stiger og vil også fondskursene stige og du vil ha tjent mer enn hvis du ikke kjøpte flere andeler.

Eksempel på verdiøkning

I eksempelet nedenfor ser du hva som vil skje hvis fondkursen synker og du velger å gå for alternativ 3: å kjøpe andeler.
Vi antar at kursen var 100 ,- i januar, og går oppover fram til mars. Så begynner det å synke. Til venstre ser du hvor mange andeler du ville fått hvis du kjøpte for 1000,- hver måned fra januar til desember. Når børsen synker får du fler verdier. Og når den øker får du færre.

Under “Verdi NOK” ser vi hvor mye verdien er på fondene, fra måned til måned. Og neste kategori “Totalt brukt” viser hvor mye du kjøpt fond for. Siste kolonnen viser hvor mye tap eller gevinst du har.

I mai, juni, juli og august har du tapt på å ha fond. Det er i september kursen er tilbake på 100,- igjen. Og da tenker du kanskje at du er i null igjen. Men faktisk har du allerede begynt å tjene litt penger. Fordi du har kjøpt andeler i fond når prisen var lavere har du nå tjent 156,-. Selv om kursen er den samme som i januar når du begynte å spare i fond!

I dette eksempel er avkastningen negativ i fire av årets måneder. Fordi du valgte å fortsette å spare har du fått fler andeler når kursen er lav, og noen færre når kursen steg igjen. Totalt har du spart 12 000,- og verdien er 13 157,-. Det gir en avkastning på 1 157,-, eller 9,6%.

Avsluttet månedsparing

I eksempelet nedenfor ser vi på alternativ 2: Å “glemme fondet”. Altså å hverken selge eller kjøpe flere andeler når kursen begynte å synke. Velger du å avslutte månedssparing vil du gå glipp av kjøpe fondsandeler når de er billige. Som blir mer verdt når kursen stiger igjen.

Her stopper du sparingen i mai, og begynner ikke å spare igjen før børsen har steget en del. I oktober begynner du å spare 1 000,- i måneden, og fortsetter ut året. Det betyr at du IKKE kjøpte noen fond når kursen lå på 95, 90 og 97,-. I desember har du kjøpt fondsandeler for 8 000,- og har en avkastning på 543,-. Eller 6,8%.

I dette eksempelet hadde du tjent på å fortsette månedsparingen når børsen synker. Og over tid vil fast månedsparing i fond gi høyere avkastning enn banksparing.

Husk!

Og husk! Ingen tap er reelle før man velger å selge fond. Før den tid er tapene urealisert og “kun” på papiret.
Hvis du bare investerer penger du har råd til å tape og tid til å la stå, vil du ha muligheten til å selge på en opptur. Og på den måten tjene penger.

Investerer du penger du må ha innen kort tid risikerer du å måtte selge når kursen er lavere- og det vil kunne gi tap. Så tenk nøye gjennom hvor lang tidshorisont du har. Er den kortere enn 5 år bør du ikke investere i aksjefond.

Les mer: Aksjefond eller sparekonto – spiller det noen rolle?

Leave a Reply