Fondsparing

Hva gjør man med fondene når aksjemarkedet svinger?

Hva gjør man med fondene når aksjemarkedet svinger?

Det er fullt normalt at det børsen går både opp og ned. Men hva gjør man med fondene når aksjemarkedet svinger? Hvis man er nybegynner kan panikken fort komme krypende.  Og frykten for å tape alle pengene kan skrike høyt. Skal man da selge eller sitte i ro, eller investere mer?
Det må hver enkelt selv avgjøre.
Børsene er vanskelige å forutsi, men nedenfor vil jeg vise hva som skjer hvis man kjøper andeler når børsen synker.

Børsen synker…

Et eksempel: 

Du har begynt å månedspare i januar og kjøpt fond i noen måneder, men så begynner fondene å synke…  
Det er normalt å bli usikker, og tenke at nå er alle pengene tapt. Men faktisk pleier det ikke å ta så veldig lang tid før børsen er i pluss igjen. 
Marketwatch har laget en oversikt over hvordan børsen utvikler seg dagene etter en stor nedgang. 
De siste 10 gangene som S&P 500 opplevde en nedgang på 3% eller mer gikk børsen gjennomsnittlig ned 0,27% dagen etter på.

Allerede en uke senere var oppgangen på 1,83% i gjennomsnitt. Et helt år senere var verdiøkningen 12,97%.
Det samme gjelder for Dow Jones.

Konklusjonen er at også denne gangen vil børsen til slutt gå i pluss. Det vi ikke vet er hvor lang tid det vil ta.

Dine valgmuligheter

Det du kan gjøre nå er:

1. Selge med tap og konkluderer med at aksjefond er altfor risikabelt.

2.«Glemme det». I hvert fall til slutten av året og se på historikken. Du vil da mest sannsynlig få se både oppturer og nedturer.

3. Se dette som et kjøpstilfelle.

Hvis du kjøper fler andeler nå vil du få de for en lavere pris enn de du allerede har kjøpt. Gjennomsnittsprisen på fondsandelene dine vil synke. Og når børsen så stiger og vil også fondskursene stige og du vil ha tjent mer enn hvis du ikke kjøpte flere andeler.

Eksempel på verdiøkning

I eksempelet nedenfor ser du hva som vil skje hvis fondkursen synker og du velger å gå for alternativ 3: å kjøpe andeler.

Her er kursen 100 kroner i januar og går litt oppover frem til mars, før kursen synker helt frem til august. Bunnen er nådd i juli når kursen er 90 kroner. Så stiger kursen resten av året, og avslutter på 110 i desember.

I fire av årets måneder er avkastningen negativ. Men hvis man fortsetter å spare hver måned vil man på slutten av året ha en avkastning på 1 157 kr.
I prosent er det en avkastning på 9,6%.

Avsluttet månedsparing

I eksempelet nedenfor ser vi på alternativ 2: Å “glemme fondet”. Altså å hverken solgte eller kjøpe flere andeler når kursen begynte å synke. Den som velger å avslutte månedssparing vil ikke være med på oppgangen i like stor grad som den sparer regelmessig.

Her stopper man sparingen i mai, og begynner ikke å spare igjen før børsen har steget en del. I oktober begynner man sparing og fortsetter ut året. I desember har man da kjøpt fondsandeler for 8 000,- og har en avkastning på 543,-. Det er en avkastning på 6,8%.

I dette eksempelet har man tjent på å fortsette månedsparingen når børsen synker. Og over tid vil fast månedsparing i fond gi høyere avkastning enn banksparing.

Husk!

Og husk! Ingen tap er reelle før man velger å selge fond. Før den tid er tapene urealisert og “kun” på papiret.
Hvis du bare investerer penger du har råd til å tape og tid til å la stå, vil du ha muligheten til å selge på en opptur. Og på den måten tjene penger.

Investerer du penger du må ha innen kort tid risikerer du å måtte selge når kursen er lavere- og det vil kunne gi tap.

Kom gjerne med tilbakemeldinger på om eksemplene er uoversiktlige eller om ting dere lurer på. 🙂

Les mer: Aksjefond eller sparekonto – spiller det noen rolle?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *