Oppussing,  Økonomi,  Økonomisk frihet

Økonomisk frihet gjennom oppussing

Økonomisk frihet gjennom oppussing

Økonomisk frihet gjennom oppussing høres kanskje umulig ut. Men det er det ikke. Oppussing er en av flere måter som jeg og samboeren min Oddgeir har tenkt å oppnå økonomisk frihet.

Idag bor vi et helt vanlig hus fra 1986 i en liten by, med et lån på ca 2 millioner. Ingenting i det tilsier at vi vil ha økonomisk frihet om noen år.

Vår plan for økonomisk frihet

Her er vår plan:
De neste 6 årene skal vi bruke på å tegne ferdig og bygge et hus på Drømmetomten, hvor vi skal ha ca 200 kvm boareal. I tillegg vil det være en utleieleilighet på ca 60 kvm. 
Planen er å leve forholdsvis sparsommelig mens vi bygger. For å ha råd til å sette opp et hus med en verdi på ca 4 mill. Egeninnsatsen vil være omfattende, for å spare inn på kostnadene. Når vi er ferdig forventer vi ha et lån med en gjeldsgrad på ca 40%, hvor utleieleilighet vil betjene omtrent hele lånet. 
Det vil gi oss frihet til å velge mer selv hva vi ønsker å drive med.

Samtidig som vi bygger Drømmehuset skal vi også pusse opp Huset av furu. Som skal selges når vi flytter til Drømmehuset.
I et senere innlegg vil du kunne lese mer detaljert om hva vi har tenkt å gjøre med Huset av furu.
Dette er første steg i vår plan for å oppnå mer økonomisk frihet.

Utfordringer

Utfordringene for å nå målet er :

Tid

 • TID:
  Vi har 3 barn, Oddgeir er i full jobb og jeg jobber 50%.
  Egeninnsatsen vil være stor, og i de periodene Oddgeir bygger må jeg ta ansvaret for de 3 barna alene. Vi har et ønske om å flytte om ca 5 år, når mellomste begynner på videregående. Spørsmålet er om tiden er for knapp. Spesielt som vi i samme periode skal pusse opp huset vi bor i.

Involvere barna

 • INVOLVERE BARNA:
  Her dreier det seg om 2 ting, pengebruk og tidsbruk.
  Først litt om pengebruk:
  Barn trenger og ønsker seg ting, og det koster penger. Vi er veldig beviste på å få med oss de eldste barna på våre planer.
  Det innebærer at vi må involvere de i små og store beslutninger vi tar. Når de ønsker seg ting som koster en del, snakker vi sammen om det for å finne en måte å løse det på.
  Vi kan ikke spare på alt. Vårt budsjett rommer barnas aktiviteter, ferier og utstyr.

  Les mer: Barn og månedspenger

  Den andre deler er tidsbruk.
  Siden så mye tid i perioder går til oppussing, må vi involvere barna. De må være delaktige i planene. For å gjøre hverdagen enklere bruker vi en ukekalender hvor jeg noterer alt som skjer. Da ser vi alle om det er noe spesielt for uken som kommer, og vi legger en plan for hvordan vi skal rekke alt.

  Les mer: Hvordan vi involverer barna i oppussingen.

Kontantstrøm

 • KONTANTSTRØM:
  En gang i løpet av byggeprosessen vil vi nok bli nødt til å skille av tomten og selge det lille huset som står der.
  I dag gir det lille huset inntekter nok til å nesten betjene lånet vi har på tomten. Når huset blir solgt vil vi derfor få mye høyere kostnader, men en god sum å fortsette å bygge for.
  Vi må altså spare så mye som mulig, og bruke oppsparte midler og helst få på plass utleieleiligheten før vi selger det lille huset.  

Byggelån

 • BYGGELÅN:
  Vi vil ikke klare å få ferdig hele huset uten å ta opp byggelån. Det kan være at vi må ta opp et lån på rundt 1 million, og det vil øke boutgiftene drastisk. Her må vi ha god økonomisk oversikt for å kunne fortsette byggingen og bli ferdig i tide.

Langsiktig plan og økonomisk frihet i sikte

Hvis vi klarer å gjennomføre dette vil vi fortsette med den langsiktige planen.
Den langsiktige planen er å kjøpe enda et hus for å pusse opp og leie ut. Vi har ingen tidshorisont, men vi ser for oss at vi er i mål innen 10 år.
Utleieinntektene vil gi Oddgeir muligheten til å gå ned i arbeidstid og starte egen bedrift.

Da mener vi at vi har oppnådd økonomisk frihet, siden vår økonomi då er romslig nok til at vi kan gjøre mer av det vi ønsker.

Men mye kan skje og planer forandres stadig vekk.
Bli med oss videre og kom gjerne med innspill, kommentarer og tanker på hva som kan gjøres annerledes!
Eller hvordan du ser for deg å nå dine mål!

Leave a Reply