Fondsparing,  Økonomi,  Sparing

Effekten av månedssparing – selv i dårlige tider

Effekten av månedssparing – selv i dårlige tider

Mange er skeptiske til å kjøpe fond i nedgangstider, og det er helt naturlig.
Hvis fondene man kjøper blir mindre og mindre verdt, skal man holde hodet ganske kaldt for å fortsette å kjøpe.
For å vise hvordan effekten av månedssparing kan slå ut har jeg laget en sammenligning mellom banksparing og fond.
Det er en fiktiv situasjon hvor vi antar at Person A og B begge har 50 000,- de ønsker å investere. Begge kjøper fond for 1 000,- i januar år 1.
Kursen er 100,- og de får 10 andeler hver.
Men så begynner kursen å synke.
Faktisk så synker fondet med 1,- hver måned fra februar år 1 til desember år 2. Fra januar år 3 stiger kursen med 1,- hver måned til desember år 5.
Dette vet selvfølgelig hverken person A eller B på forhånd.

Person A:

  • Fortsetter å spare 1 000,- hver måned, uansett kurs, helt til han/hun har kjøpt fond for 50 000,-.
  • Får 1% rente på sparepengene på konto. Og for enkelhetens skyld beregnes renten ut fra beløpet som står i desember samme år.

Person B:

  • Tør ikke å fortsette å spare . Og lar derfor 49 000,- stå igjen på bankkonto.
  • Får også 1% rente på hele sparebeløpet. Og det beregnes også i desember samme år.

Hvordan vil det se ut fra år til år når en person sparer i fond som synker i verdi? Og en annen sparer i bank med en liten, men fast økning i verdi?

År 1

I desember år 1 har person A kjøpt fond for 12 000,- og verdien er 11 317,-. Person A har altså tapt 683,- på sin investering i fond.
På konto står det 38 000,- som gir 380,- i rente.

Person A år 1

Person B har kjøpt fond for 1 000,-, som har en verdi på 890,-. I banken står det 49 000,- som gir en rente på 490,-. Totalt har person B 50 380 kr, en gevinst på 380 kr.

Person B år 1
Sammenligning år 1

Totalt har Person A 49 697,- i fond og bank. Det er et tap på 303,-. Person B har altså tjent på å ha pengene i bank, og har nå 683,- mer enn Person A.

År 2

I desember år 2 har person A totalt kjøpt fond for 24 000,- ( både år 1 og 2) og verdien er 21 022,-. På konto står det 26 380,- som gir 264,- i rente.

Person A år 2

Person B har ikke kjøpt flere fondsandeler og de opprinnelige 1 000,-, har nå en verdi på 770,-. I banken står det 49 490,- som gir en rente på 495,-. Totalt har person B 50 755,-, en gevinst på 785,-.

Person B år 2
Sammenligning år 2

Totalt har Person A 47 654,- i fond og bank. Det er et tap på 2 346,-. Person B har fortsatt tjent mer enn person A, og nå er forskjellen 3 101,-.

År 3

I januar år 3 begynner fondene å stige etter å ha sunket i verdi helt siden februar år 1. Person A har hver måned kjøpt fond for 1 000,-.

I oktober var kursen 87 kr. Til da var det investert 34 000,- i fond. Siden personen eide 394,22 andeler var verdien 34 297,-.
Endelig begynner pengene å vokse!
I desember år 3 har person A totalt kjøpt fond for 36 000,- og verdien er 37 097,-.
På konto står det 14 644,- som gir 146,- i rente.

Person A år 3

I desember er kursen 89 kr. Siden Person B ikke har investert mer i fond er de opprinnelige 1 000,- ikke verdt mer enn 890,-. I banken står det 49 985,- som gir en rente på 500,-. Totalt har person B 51 375,-, en gevinst på 1 375,-. Men fortsatt tap på fondet.

Person B år 3
Sammenligning år 3

Nå har det snudd! Person A har 51 887,- i fond og bank. Det er 312,- mer enn person B. Grunnen til det er at person A har fått mange andeler for hvert kjøp når kursen var lav. Nå som kursen stiger blir hver andel verdt mye mer enn når kursen var som lavest. Effekten av månedssparing slår altså inn.

År 4

Person A fortsetter å kjøpe fond og i desember år 4 er det totalt investert 48 000,- i fond. Verdien er nå 54 807.-. På konto står det 2 790,- som gir 28,- i rente.

Person A år 4

Person B går endelig i pluss med fondet sitt, og verdien er nå 1010,-, siden kursen er 101 kr.
Det tog altså 48 måneder før Person B har en fortjeneste på de 10 andelene han/hun kjøpte i januar i år 1.
I banken står det 50 485,- som gir en rente på 505,-. Totalt har person B 52 000.-, en gevinst på 2 000,-.

Person B år 4
Sammenligning år 4

Person A har nå 57 625,- i fond og bank, og mesteparten er investeringer. Det er 5 625,- mer enn person B, som har nesten alle pengene i bank.

År 5

Kursen fortsetter å stige i år 5, og dette er siste året for sammenligning.
Person A kjøper fond i 2 måneder for de resterende pengene. Totale fondsandeler er da 562,15 stk.
I desember har kursen steget til 113 og verdien på fond er 63 523,-.
I banken står 818,-, noe som gir en rente på 8,-.

År 5 : Person A
År 5: Person B

Person B har fortsatt 10 andeler i fond, og verdien har i desember år 5 økt til 1 130,-. I banken står det 50 990,- som gir en rente på 510,-. Totalt har person B 52 630,-, en gevinst på 2 630,-.

Sammenligning år 5

Etter 5 år har Person A totalt 64 350,-. Det er 11 720,- mer enn person B. Vi kan konkludere med at i dette eksempelet gjør effekten av månedssparing at fondssparing vinner over banksparing. Og det selv med en kursnedgang i 2 år. Faktisk tjener man på å ha fond allerede år 3.

Hvis person A beholder fondene over lang tid, vil verdien statistisk sett øke enda mer.
Gjennomsnittlig forventet avkastning i fond er 6-8 % hvert år. Det er 3-5 % høyere avkastning enn i bank.

Langsiktig sparing i fond er altså gunstigere enn banksparing.

Les mer: Aksjefond eller sparekonto- spiller det noen rolle?

Leave a Reply