Investeringsportefølje,  Økonomi,  Privatøkonomi

Investeringer i september

Min investeringsstrategi

I et tidligere innlegg har jeg skrevet om min investeringsstrategi. Hvor målet er å ha denne fordelingen av investeringene.

Investeringer i september

Det er et godt stykke igjen for å nå målet.
30 september hadde vi denne fordelingen:

Her har vi en del å jobbe med!
Bankkontoen er 16% av alle investeringer, og bufferen 21%. Til sammen er det 37%, og i min investeringsstrategi var det tenkt at de skulle utgjøre 13%…
Så hva er grunnen til at vi har bommet så fullstendig?
Jo, i flere år har vi pusset opp hus. Og det krever penger. Derfor har vi hatt en stor buffer for å kunne betale for snekkerarbeid, eller innkjøp av materialer. Men nå er planen litt annerledes. Vi tar det litt mer med ro med oppussingen, og derfor er ikke behovet så stort for en stor buffer.

I tillegg har Oddgeir akkurat solgt noen aksjer, og de pengene skal investeres i noe annet. Det gjør at vi har mer kontant enn vi egentlig trenger.

Målet er altså å investere mer av bufferen i indeksfond. Og når vi gjør det vil andelen aksjer minske. I dag har vi faktisk mer i aksjer enn hva som er planen. Det betyr altså at vi burde stoppe aksjehandelen. Og kanskje er det lurt nå som børsene ser alt mer røde ut.

Fordeling av indeksfond

I august så fordelingen av indeksfond slik ut:

Da var største posten DnB Global Indeks. Jeg hadde fortsatt aktive fond, men de solgte jeg i løpet av september. De pengene investerte jeg i flere ulike fond. Og jeg kjøpte andeler i DnB USA Indeks.

USA-fond
Tanken var at jeg ønsker en større spredning, og hvorfor ikke velge USA?
Det er turbulente tider med handelskrig mellom USA og Kina. Men sparing i fond er langsiktig, Så hva som skjer de næmeste månedene eller året spiller ikke så stor rolle.

Bærekraftige fond
Forrige måneden hadde jeg 1% investert i Storebrand Global ESG Pluss, som er et grønt fond. En måned senere er andelen 9%. Det er noe jeg har lyst å investere mer i fremover. Fondet investerer i fossilfrie selskaper, og bærekraft er noe vi kommer til å se mer av fremover.

Mål for oktober

Målet for oktober må være å investere mer av kontantene i indeksfond. Gjerne bærekraftige fond. Jeg ser ikke for meg at vi når målene for investeringsstrategien med en gang. En lenger reise kommer til å spise en del av bufferen, så enn så lenge må vi nok nærme oss målet langsomt.

Fra neste måned vil jeg lage en oversikt over utviklingen i porteføljen fra måned til måned.
Den vil du finne under “Min investeringsportefølje” på hovedsiden.
Jeg merker at jeg får mer kontroll når jeg ser over økonomien på denne måten, og håper at det inspirerer andre til å gjøre det samme!


Har du noen investeringsmål for oktober?

Leave a Reply