Crowdfunding,  Økonomi

Hvordan du minimerer risikoen med Crowdfunding

Hvordan du minimerer risikoen med Crowdfunding

Har du hørt om Crowdfunding som investering, men er skeptisk på grunn av uro for å tape penger? I dette innlegget skal jeg vise hvor risikofylt det egentlig er. Og hvordan du minimerer risikoen med Crowdfunding.
Crowdfunding er som du sikkert vet lån til selskap. Som investor støtter du bedrifter som ønsker å ta opp lån for å gjennomføre et prosjekt. 

Les mer: Crowdfunding – vanlige spørsmål

Høyere rente

Renten selskapene betaler er høyere enn vanlige lån i banker, noe som gir deg som investor bedre avkastning. Men man kan jo lure på hvorfor noen selskaper velger å ta lån gjennom Crowdfunding.

Grunnene til det er at de ikke får lån i vanlige banker. Men hvis bankene ikke vil gi lån, hvorfor skal jeg det da tenker du kanskje. Og det er en helt naturlig tanke.
I følge Monner er det mange bedrifter som ikke får lån i bankene fordi de ofte krever pant i bedriftseiers private bolig. Monner har utført en undersøkelse som viser at 85% av alle lån til små bedrifter er sikret i fast eiendom utenfor bedriften. Siden ikke alle bedriftseiere har mulighet til å stille en slik sikkerhet får de heller ikke lån fra banken.

Høyere andel mislighold

Og det gir en høyere risiko for mislighold. I en ny artikkel fra Dine Penger fremgår det at gjennomsnittlig andel misligholdte lån i Crowdfunding er 3,7%. Sammenlignet med mislighold i norske banker er 0,9%. Det er altså en større andel av lånene som blir gitt gjennom Crowdfunding som misligholdes.

Samtidig varierer det mellom du ulike tilbyderne. Fundingpartner har ingen misligholde lån. Men så har de også gitt færrest lån av de 5 aktørene.

Ut i fra tallene i artikkelen i Dine Penger har jeg regnet ut hvor stor prosent av lånene som blitt misligholdt fordelt på de ulike aktørene.

Fundingpartner kommer best ut med 0%. Så stiger det helt til Perx som kommer dårligst ut med 6,29% misligholdte lån.
En av grunnen til at Perx kommer dårlig ut kan være at de tilbyr lån til privatpersoner. Men det samme gjør Kredd og de har mye lavere misligholdhetsgrad.

Misligholdte lån trenger ikke å bety tap

Men selv om et lån er misligholdt betyr ikke det automatisk at pengene er tapt. I artikkelen presiserer daglig leder i Perx, Morten Grusd, at inkassosaker ikke er negativt for investor så lenge pengene blir betalt inn. Og faktisk har ingen av de misligholdte lånene gitt tap. Ennå. Hverken hos Monner eller Perx er behandlingen av de misligholdte lånene avsluttet. Hvor mye långiverne får igjen avhenger av hvor mye penger det finnes i konkursboet.

Dette sendte Kameo ut til lånegiverne sine i en mail for å oppsummere 2019:

Statistikken er altså litt misvisende og kan tolkes som at flere lån fører til tap enn hva som er reelt.

Crowdfunding kan være risikofylt

Men er det risikofylt å investere i Crowdfunding? Svaret er både ja og nei. Hvis du velger å satse alle sparepengene dine i ét lån og det er det lånet som blir mislighold. Ja, da er det risikofylt. Da sitter du igjen med et stort tap.

Oversikten nedenfor er hentet fra Fundingpartner og viser hvor mye av kapitalen du kan tape hvis lånetaker slutter å betale.

Har du investert i et lån med risikoklasse B og lånet misligholdes vesentlig vil du først få betalt 1% av utestående lånebeløp. Deretter vil du få 88% av alt Lindorff klarer å inndrive. Hvis Lindorff klarer å inndrive hele summen vil du ha tapt 11 %. Klarer de å inndrive mindre vil du få 88 % av beløpet. Det vil gi et større tap, og det er selvfølgelig surt.

Flere måter du minimerer risikoen med Crowdfunding på

Det finnes flere måter å minimere risikoen med Crowdfunding. En av de er å spre risikoen. Det gjør det med en gang mye tryggere å investere i Crowdfunding.
Og hvordan sprer man risikoen da?
Jo, gjennom å:

  • investere penger du har råd å tape
  • undersøke selskapene før du investerer
  • investere i minst 5 lån eller flere


Da er risikoen for å tape penger betydelig redusert.

Min erfaring med Crowdfunding

I februar 2020 hadde jeg totalt 15 lån i Crowdfunding, og en gjennomsnittlig avkastning på 10,8%. Det er 1,2% høyere enn hva som var gjennomsnittet i Dine Penger sin undersøkelse. Under våren 2020 investerte jeg i 4 nye lån, og i juni 2020 hadde jeg 19 aktive lån. Gjennomsnittlig har jeg tjent 878,- per måned i renter de første 5 månedene i år. Sammen med andre inntektskilder har jeg nådd målet mitt for passive inntekter i 2020.

Ingen av lånene jeg har investert i har blitt misligholdt. Det eneste har vært en litt sen betaling hvor jeg mottatt ekstra rente fra låntaker. Ut over det har det ikke vært noen problemer. Pengene kommer på konto til samme tid hver måned og alt går smertefritt.

Siden jeg har tenkt å fortsette å investere i Crowdfunding er jeg forberedt på at statistisk sett vil et eller flere lån bli misligholdt. Det er en del av vurderingen jeg tar hver gang jeg ser på en ny investering.

Forholdsregler når du investerer i Crowdfunding

Og så lenge du følger disse enkle rådene:

  • undersøk lånene nøye
  • invester penger du har råd å tape
  • spre risikoen på minst 5 lån

minimerer du risikoen med Crowdfunding. Og da ser jeg ingen problemer med å satse en del av pengene dine på denne type investering.

Main Image by GraphicMama-team from Pixabay

Leave a Reply