Crowdfunding,  Økonomi,  Uncategorised

Crowdfunding under Korona-krisen. Hva skjer nå?

Crowdfunding under Korona-krisen

Hvordan går det med Crowdfunding under Korona-krisen? Er Crowdfunding en god investering når selskaper landet rundt sliter? Jeg vil begynne med å si at jeg har hatt og fortsatt har troa på at denne typen investering gir god avkastning. I normale situasjoner.
Men dette er ikke en normal situasjon.
Det sier seg selv at når mange bedrifter sliter og må permittere ansatte vil det også gå ut over investeringer i Crowdfunding. For Crowdfunding er jo lån til selskaper som av en eller annen grunn ikke fått lån i en vanlig bank.

Alt avhenger av alle mulige faktorer

Men det betyr ikke automatisk at selskaper som fått Crowdfunding-lån vil slite på grunn av Korona. Som med alle andre bedrifter i landet avhenger det av mange faktorer, som blant annet bransje, kundegruppe, likviditet. For noen selskaper går det helt fint å ha hjemmekontor, andre er avhengig av reiseaktivitet. Noe som er umulig akkurat nå.

Forholdsregler for investering i Crowdfunding

Jeg har tidligere skrevet om hvordan man minimerer risikoen med Crowdfunding.
De viktigste forholdsreglene jeg viste til er:

  • undersøk lånene nøye
  • invester penger du har råd å tape
  • spre risikoen på minst 5 lån

Disse forholdsreglene har jeg fulgt, og det er jeg veldig glad for nå. Totalt har jeg investert ca 130 000,- fordelt på 16 ulike lån. Det er gjennomsnittlig 8 000,- per lån. Er jeg uheldig kan jeg tape ca 20% av innskutt kapital. Men jeg velger å tro at dette skal gå bra. Både for min egen del, men også for alle de selskapene jeg har lånt ut penger til. Og alle andre bedrifter i landet vårt. Hvis det viser seg at alle 16 selskaper innenfor blant annet:

  • import
  • stillasutleie
  • turistanleggning
  • IT
  • eiendomsutvikling
  • grossist
  • konsulentvirksomhet

som jeg lånt ut penger til går konkurs de nærmeste månedene..
Ja, da er det mange andre selskaper som også går konkurs. Og da sliter Norge virkelig. Forhåpentligvis kan støttetiltakene som feks senkt arbeidsgiveravgift føre til at selskaper unngår konkurs.
Og hvis ikke det er nok kanskje regjeringen må se til de løsningene Danmark kommet med. Som å redusere byråkrati gjennom at staten refunderer bedriftenes lønnskostnader direkte. Og dermed slipper myndighetene søknader om dagpenger fra hundretusenvis av ansatte.

Heller aksjemarkedet enn Crowdfunding fremover

Strategien min med investering i Crowdfunding var å investere en større sum, og få en avkastning på ca 10%. Den skulle jeg så reinvestere i nye lån. Det ville gi en form for rentes rente effekt. Men slik situasjonen er nå, vil jeg ikke prioritere å gå inn med mer penger i Crowdfunding. Og det er rett og slett fordi jeg heller vil styre pengene mine inn i aksjefond. For å være med på oppturen. Når den etter hvert kommer. Jeg tror at jeg vil tjene mer på å være i aksjemarkedet, enn i Crowdfunding.

Gode oppdateringer

Heldigvis ser det ut til at selskapene jeg investert i klarer situasjonen forholdsvis bra. Enn så lenge. Aktørene jeg investert gjennom, Fundingpartner og Kameo, gir gode oppdateringer per mail på hvordan det går.
Siste statusoppdateringen gjalt Oslo Engros AS. Som faktisk har fått økt etterspørsel på grunn av Korona.

Noen urovekkende oppdateringer

Men ikke alle har det enkelt om dagen. En annen statusoppdatering ser slik ut:

Og Fundingpartner sendte tidligere i uka ut en generell e-post. Hvor de forteller at avdragsfrihet kan være et virkemiddel fremover for å hjelpe selskapene som har lånt penger.

Jeg tar gjerne min del av dugnaden

En av grunnen til at jeg investerer i Crowdfunding er fordi jeg liker å bidra til at mindre bedrifter får mulighet til å vokse. Alt dreier seg ikke om avkastning og å tjene penger. Noen ganger glemmer jeg nok det. Og det er greit å bli minnet på den menneskelige siden av det å være investor. Selskaper er ikke bare maskiner og bygninger. Det er også ansatte som er urolige for fremtiden sin. Derfor har jeg ingen problemer med å være med på å gi selskapene avdragsfrihet OG lavere rente. Det har ikke vært foreslått enda, men jeg er med på den dugnaden!
Nå må vi bare komme oss gjennom denne krisen, sammen.

Leave a Reply