Bøker om økonomi,  Økonomi

Boktips: Boligdrømmen er ikke for alle?

Boligdrømmen er ikke for alle?

Boligprisene i Norge har i lang tid steget mye. Det betyr at de med lav eller middels inntekt har vanskeligheter for å få kjøpt bolig. Spesielt i storbyene. Det kan virke som at boligdrømmen ikke er for alle. I Norge blir det å eie sin egen bolig sett på som nødvendig. Det er nærmest en fattigdomsfelle å leie siden man da går glipp av verdistigning i boligmarkedet. Selv om man mange ganger betaler det samme eller mer for å leie enn hvis man hadde eid sin egen bolig.

Men går det å gjøre noe med det? Ikke alle land har samme boligpolitikk som oss, og i mange land er det mer vanlig å leie enn å eie.
Mens 84% av nordmenn eier egen bolig er det kun 44% i Sveits som gjør det samme.
Boka Boligdrømmen – Hvordan sikre alle et godt sted å bo av Kjetil Gyberg ser på hvordan ulike byer i Europa har løst utfordringen med dyre boliger.

Boligmarkedet i Køpenhavn

I København for eksempel bygges det for fult i Nordhavn. Ved siden av hverandre ligger boligprosjekter med en spredning i pris fra 100,- til 100 000,- per kvadratmeter. De dyreste ligger i The Silo og koster rundt 22 millioner kroner. Byggeprosjektet Orienten på sin side består av ikke-kommersielle utleieboliger med en leie på mellom 10-12 000 danske kroner per måned. Det er rundt halvparten av prisen for private utleieleilighet i samme område.
Det har vist seg at det er fordeler med å fremme tilgangen på billige boliger. For de med lavere lønn vil både boligutgifter og reiseutgifter reduserer. Og i tillegg reisetid til og fra jobben. Det gjør det enklere for selskaper å rekruttere medarbeidere, og kan gi økt verdiskapning.

Wien har klart det

Forfatteren mener at det bør være et mål om at alle som jobber i Oslo også skal ha mulighet til å bo i byen. Og maks betale en tredjedel av nettoinntekten på bolig. Wien har klart det gjennom:

  • billige tomter
  • ikke-kommersielle aktører som må følge strenge regler for profitt og prisregulering
  • og en husbank som gir lave eller rentefrie lån til utbyggere.

I tillegg har unge under 30 og familier med barn rett på lån med lav rente til å dekke egeninnskuddet.

Dyrt i London

Å bygge nye boliger er dyrt og ofte er det tomteprisen som får sluttsummen å bli høy. I London har tomteprisene steget så mye at sammenlignet med 2010 er subsidiebehovet nå 131% høyere for å bygge ikke-kommersielle utleieboliger. I Oslo ligger boligprisene i dag i gjennomsnitt på ca kr 70.000 pr kvadratmeter. Så hvordan skal man holde tomteprisene nede?

Allmennboliger i Danmark

I Køpenhavn har kommunen funnet en løsning. I et nytt byggeprosjekt i Ørestad var kravet at 20% av boligene skulle være “allmennboliger”. Allmennboligselskaper i Danmark har et tak på hvor store kostnader de kan ha i byggeprosjekter, inklusive tomteprisen. Det betyr at utvikleren må godta den prisen allmennboligselskapet kan betale. Og det holder leieprisene nede.

Boligdrømmen gir god innsikt

Selvfølgelig er det et kompleks tema som ikke løses på en enkel måte. Men Boligdrømmen gir en god innsikt i hvordan andre land ser på det å eie egen bolig. Boka tar for seg norsk boligpolitikk både historisk og i dag, samtidig som den ser på løsninger for framtiden. Har man et interesse for boligmarkedet både nasjonalt og i andre sammenlignbare land i Europa er dette absolutt riktig bok å lese. Den er veldig informativ og passe dyptgående på de knappe 170 sidene.

Les mer: BSU og BSU Start – vanlige spørsmål
Les mer: Den tredje boligsektoren

Leave a Reply