Økonomi

Hva koster det samfunnet å utsette operasjoner?

6 av 100 operasjoner blir utsatte hvert år

Hvor mye koster det samfunnet at operasjoner blir utsatt? På et sykehus er det mange hensyn å ta. Og akutte tilfeller kan kreve at andre pasienter rykker bakover i operasjonskøen. Det er forståelig. Eller er det egentlig det? Statistikk viser at mellom 5,3 og 6,4% av alle operasjoner i årene 2015-2019 ble utsatt. Dette er altså hva som skjer et helt vanlig år i norsk helsevesen. Uavhengig av COVID-19.
Og det er ikke bare akutte tilfeller som gjør at operasjoner blir utsatte. Helsedirektoratet nevner grunner som personellmangel, ufullstendig undersøkelse av pasienten før operasjon og urealistisk operasjonsprogram.​ Det koster samfunnet dyrt å utsette 6 av 100 operasjoner hvert år. Men hvor mye? Det ønsker jeg å finne et svar på,

Mangel på operasjonsstue på nytt sykehus

Jeg har selv akkurat opplevd å fått en operasjon utsatt. Og kirurgen oppga grunnen til å være mangel på operasjonsstue. Når det dessuten skjer på det forholdsvis nye Kalnes sykehus blir økonomen i meg trigget. (Hvordan er det mulig å bygge et nytt sykehus med for liten kapasitet?)
Derfor har jeg regnet på kostnadene for samfunnet at operasjoner blir utsatt.
Ingen steder har jeg funnet offentlige tall på hverken hvor mange operasjoner som blir gjennomført årlig i Norge, eller hvordan samfunnsøkonomien påvirkes av at 6 av 100 operasjoner blir utsatt. Derfor har jeg tatt de tallene jeg faktisk funnet, og beregnet omfanget ut i fra det. Det er selvfølgelig med forbehold om at de reelle tallene kan avvike.

31 000 operasjoner utsettes hvert år

I følge en studie ble 60 000 operasjoner kansellert i Norge i løpet av en 5 ukersperiode under COVID-19 utbrudd våren 2020. Hvis vi antar at det er normal kapasitet i det norske helsevesenet vil det tilsi at et normal år blir det gjennomført ca 624 000 operasjoner.
(12 000 operasjoner per uke*52 uker = 624 000).

Av de ca 624 000 operasjonene vil ca 6 % bli utsatt. Det tilsvarer ca 31 000 operasjoner. Hvert eneste år. Her kunne vi anta at det er like mange mennesker som opplever å få planlagt en operasjon, med alt det innebærer av logistikk og planlegging av henting og levering av barn, fravær på jobb og så videre. Altså 31 000 mennesker. Men i følge kirurgen på Kalnes skjer det faktisk at samme pasient opplever å få operasjonen innstilt 2 ganger etter hverandre.

Mange kostnader når operasjoner utsettes

Mens jeg venter på operasjon bruker jeg tiden på å regne ut hvor mye dette koster samfunnet.
Ut i fra tallene jeg funnet har jeg laget enkle beregninger av hva det koster å utsette en operasjon med én dag. Som:

  • å lønne leger og sykepleiere
  • utstyr
  • tapt arbeidsinntekt
  • pasientreiser
  • forverret rehabilitering

Det er selvfølgelig mange andre utgifter som spiller inn. Og dette er en forenklet utregning som viser hva det kan koste samfunnet å utsette operasjoner.

Det kan koste samfunnet 389 millioner kroner å utsette operasjoner

Tallene jeg tatt fram viser et skremmende bilde. Hver utsatt operasjon kan koste samfunnet ca 12 500 kroner. Og totalt vil beløpet bli 389 millioner kroner per år.

Sykehusene står for 201 millioner kroner

I mitt eksempel vil sykehusene måtte stå for 201 millioner kroner. Det er blant annet unødvendig bruk av arbeidstimer, utstyr, pasientreiser og mat. For hver operasjon som ikke blir noe av antar jeg at det har gått med fire timer konsultasjon med lege. Noe jeg beregner til totalt 4 800,-. Jeg antar også at en sykepleier bruker to timer på pasienten i forkant av den utsatte operasjonen. Det koster 1 400,-. Det reelle tallet kan være både høyere enn lavere. Selv satt jeg i 8 timer en fredag på venterom. Før jeg fikk beskjed om at operasjonen var flyttet til mandag. I løpet av de timene var jeg i kontakt med både lege og sykepleier flere ganger. Og som siste seg å være unødvendig tidsbruk når operasjonen ble utsatt.

Pasienter og arbeidsgivere får en regning på 177 millioner kroner

Er pasienten selvstendig næringsdrivende vil en utsettelse av operasjon kunne føre til tapt arbeidsinntekt. Per år beregner jeg det til ca 165 millioner kroner. For ansatte vil det ikke ha like stor økonomisk effekt, men arbeidsgiver kan få ekstra utgifter til vikar. Beløpet kan være så høyt som 189 millioner per år. For å få et gjennomsnitt av kostnadene for ansatte og selvstendig næringsdrivende har jeg lagt sammen tallene, og delt på 2. Det gir utgifter på ca 177 millioner kroner for pasient eller arbeidsgiver.
Totalt fører det til utgifter for samfunnet på 389 millioner kroner.

Har vi råd å fortsette med å kaste bort penger?

Så hva gjør vi med det? Jeg ble anbefalt av sykepleierne på Kalnes å sende inn en klage. Men nytter det? Én enkel klage, på én utsettelse? Hva hvis alle 31 000 personer som opplever det samme hadde sendt inn en klage. Ville det forandret ting? Hvem orker det? Og hvem skal vi klage til? De fleste har mer enn nok med å komme seg etter en operasjon.

Jeg håper tallene snakker for seg selv. Dette er kalde fakta som viser at vi kaster bort hundrevis av millioner på dårlig ressursbruk.
I tillegg kommer selvfølgelig det menneskelige aspektet. Som lavere tillit til systemet, både hos de ansatte og pasienter. Høyere bruk av privat helsetjeneste. Mer smerter og lengre sykemeldinger.
Derfor haster det å spørre om vi som samfunn har råd å fortsette å utsette operasjoner?

Leave a Reply