Crowdfunding,  Økonomi

Crowdfunding: hvordan jeg velger investeringer

Hvordan jeg velger investeringer

Har du hørt om Crowdfunding, og tenkt på å investere? Men vet ikke helt hvor du skal begynne? Da kan dette innlegget hjelpe deg! Her går jeg gjennom hvordan jeg velger investeringer. Det er ikke en fasit, og kanskje finner du ut at det er andre ting du legge vekt på og som er viktig for deg. xx

Hva er Crowdfunding?

Først en kort forklaring på hva Crowdfunding er.
Crowdfunding er helt enkelt en investeringsform hvor du låner ut penger til små og mellomstore bedrifter. Selskapet har et prosjekt de ønsker å gjennomføre og du bidrar gjennom å låne ut penger. For det får du en rente på ca 8-12 %.
Hvis du ønsker å lese mer grunnleggende informasjon om Crowdfunding anbefaler jeg å lese innlegget: Crowdfunding – vanlige spørsmål

I dette innlegget utgår jeg fra lån på Fundingpartner for å vise praktisk hvordan jeg velger mine investeringer. Det er ikke reklame for Fundingpartner, og jeg får ikke betalt for å skrive dette innlegget. Grunnen til at jeg bruker Fundingpartner som eksempel er fordi jeg har flest lån der. Og det er enkelt å hente ut informasjon fra plattformen.

Informasjon om lånet

Over til hvordan jeg velger investeringer. For å investere i lån må du også få beskjed om at det har kommet ut et nytt lån. Det kan du få enten gjennom SMS eller mail. Som oftest sendes det ut noen timer før lånet åpnes for tegning. Det hadde ikke gjort noe hvis beskjeden kom en dag i for veien. Det er tross alt en god del informasjon å sette seg inn i før man investerer.

Nedenfor ser du et eksempel på hvordan mailen ser ut. Som oftest blir det lagt ut et lån av gangen. I dette tilfellet var det mulig å tegne seg for to lån samtidig.

En rask oversikt

Når et lån kommer ut på hjemmesiden så sjekker jeg alltid først hvor stort lånebeløpet er og hvilken rente som tilbys. Min erfaring er at hvis lånebeløpet på Fundingpartner er under en million så vil det raskt bli fulltegnet. Og jeg har mange ganger opplevd å ikke få del av lånet.

Nedenfor ser du et lån til selskapet Tannfeen Norge AS, som jeg har lånt ut 3 000 kr til. De ønsket å låne 4 millioner kroners og renten er 12%. Risikoklassen er C, og varigheten 36 måneder. Jeg ser på forholdet mellom alle disse variablene, og skal forklare det mer detaljert.

Lånebeløp

Beløpet Tannfeen Norge AS ønsket å låne er hverken for stor eller for liten for et selskap som ønsker å vokse. Slik ble selskapets mål beskrevet i låneprospektet:

Målet for Tannfeen er vekst, og all likviditet går til å vokse. På sikt er målet at Tannfeen skal bli en av de viktigste tannhelseaktørene i Norge. Selskapet har nå 19 000 pasienter, hvorav rundt 9 000 befinner seg i Moss som er selskapets viktigste lokasjon.

Hadde lånebeløpet vært på nærmere 10 millioner ville jeg vurdert det som et vidlyftig prosjekt. Og droppet å investere. Selskaper i vekst kan få problemer med for stor administrasjon og for få inntekter. Det er noe du som investor bør tenke gjennom før du låner ut penger. Jeg som lånegivere vet selvfølgelig ikke i detalj hva pengene vil gå til. Det er derfor viktig å vurdere prosjektet i sin helhet. Og lese all informasjon som er tilgjengelig.

Rente

Renten på 12 % forteller meg at det er forholdsvis høy risiko. Gjennomsnittlig har jeg investert i lån med en utlånsrente på rett under 11 %. Men aldri lavere enn 8 %, og ikke høyere enn 12 %. Det føler jeg meg komfortabel med.
Siden renten er forholdsvis høy valgte jeg å gå inn med et mindre beløp. Det er en måte å redusere risikoen på. Jeg har sjansen å oppnå god avkastning, men risikerer kun å tape en viss prosent av de 3 000 kronene.

Risikoklasse

De ulike tilbyderne opererer med ulike renter på de forskjellige risikoklassene. Nedenfor ser du en oversikt over renten hos Kameo, som jeg også har noen lån hos..

Jeg har ikke funnet en tilsvarende oversikt for Fundingpartner. Men en gjennomgang av lånene på hjemmesiden deres viser at renten fordeler seg slik som på bildet nedenfor. Fundingpartner har hittil ikke hatt noen lån med risikoklasse D.

Et lån med 9 % rente ville hatt bokstaven B hos Kameo og C hos Fundingpartner. Risikoen og avkastningen er den samme, det er bare betegnelsen som er ulik.
Jeg føler meg ikke komfortabel å investere i lån med en rente som er høyere enn 12-13 %. Risikoen for mislighold er høyere enn for lån med lavere avkastning. Og det synes ikke jeg det er verdt.

Varighet

De aller fleste lån man kan investere i har en varighet på mellom 12 til 36 måneder. Men det forekommer også lån på seks måneder, og noen ganger opp til 60 måneder. Det er viktig å huske på at hvis du investerer i et lån uten avdrag er pengene låst i hele løpetiden. Du må derfor ikke låne ut penger du trenger før investeringstiden er over.

På noen lån betaler selskapene avdrag. Da vil du få en liten del av beløpet ditt inn på konto hver måned. Sammen med renten selvfølgelig. Jeg vil allikevel anbefale deg å se på penger du investerer i Crowdfunding som låst. Jeg liker å ha en miks av både lån med og uten avdrag. Men det er ikke avgjørende for om jeg investerer eller ikke.

Nedbetalingsplan

Nedenfor ser du nedbetalingsplanen til selskapet Tannfeen Norge AS. I hele tidsperioden fra august 2020 til juli 2023 vil jeg få utbetalt renter. Avdragene vil løpe fra februar 2021 og ut låneperioden.

Som du ser vil halvparten av lånet betales tilbake på siste forfallsdato. De resterende månedene vil jeg få gjennomsnittlig 60-70 kr i renter på konto. Det er selvfølgelig småpenger. Men ei krone her og ei krone der…

Min strategi

Målet mitt er å ha en jevn strøm med renter og avdrag som kommer inn på kontoen min. Da kan jeg velge å enten reinvestere eller bruke pengene.
Planen for 2020 var å oppnå 1 000 kr i passiv inntekt hver måned. Det har jeg allerede oppnådd.
Når det kommer til Crowdfunding er min strategi å reinvestere avkastning og avdrag. Fundingpartner har laget en god oversikt som viser hvor mye du som lånegiver vil få i renter og avdrag hver måned. Den viser dessuten når lånene utløper og det er nyttig når jeg skal vurdere hvor mye penger jeg ønsker å investere fremover.

Målet mitt med å investere i Crowdfunding er å skape en stor passiv inntekt. Istedenfor å investere større summer i få prosjekter, velger jeg å gå inn med mindre summer i mange ulike. Det gir lavere risiko.

Kontantstrøm

Nedenfor ser du at jeg totalt lånt ut ca 120 000 kr.
I juli vil jeg få 3 259 kr på konto, 924 kr av den summen er renter. De neste månedene vil jeg få omtrent det samme beløpet som i juli. Unntaket er oktober og desember. Grunnen til at summene er høyere da er fordi hver av månedene blir et lån tilbakebetalt.

Hvis jeg har flere lån med lang tidshorisont velger jeg heller å investere i flere korte lån fremover. Og motsatt. Min strategi er å investere langsiktig, det vil si at jeg har tenkt å holde på med crowdfunding i mange år. Og da er det en fordel hvis jeg har lån som tilbakebetales jevnt over hele året. Da har jeg mulighet til å investere pengene som kommer inn på konto i nye lån.

Sikkerhet

Neste ting jeg ser på er hvilken sikkerhet som stilles. Her vil jeg selvfølgelig at det skal være så god sikkerhet som mulig. Første prioritet i pant og garanti fra eier eller holdingselskap er alltid positivt.

Det er viktig å lese all informasjon som er tilgjengelig, både om bedriften og lånet.

Når jeg vurderer lån ser jeg på om sikkerheten som selskap stiller er god nok i forhold til beløpet de ønsker å låne. Jeg vurderer også selvfølgelig om selskapet virker veldrevet, og jeg leser regnskapstallene som følger med lånet. Siden jeg har regnskapsutdannelse ser jeg ganske så raskt om bedriften har en stabil økonomi. Hvis regnskapet viser en god utvikling, med et ok overskudd og økt egenkapital er det positivt. Det er en forutsetning for at jeg skal investere. Er det et oppstartsselskap er det ikke unaturlig at resultatet er negativt. Men stiller eierne med god sikkerhet er ikke det er noe hinder for å investere for min del.

Nøkkelpersoner

Til hvert lån så står det litt informasjon om nøkkelpersoner i selskapet. Hvilken bakgrunn de har og erfaring innenfor feltet. Er det flere eiere og ulike selskap involvert er eierforholdene forklart. Som lånegiver har vi ikke noen innsikt i hvordan utviklingen er i selskapet. Det eneste vi kan lese ut av informasjonen om nøkkelpersoner er om de virker egnet til å gjøre god business. Lang er aring er ingen garanti for fremtidig suksess, men hittil har ingen av lånet jeg investert i blitt misligholdt. Så det må bety at lederpersonene gjøre en god jobb.

Risikovurdering

Fundingpartner har en egen kategori som heter risikovurdering. Der står det mye informasjon som du som investor må lese. Det fremkommer hva som er styrkene, risikoen og risikoreduserende tiltak.

Nedenfor ser du hva som var listet som styrker og risiko for Tannfeen Norge AS.


De risikoreduserende tiltakene er like for alle låntakere, og gir en ekstra trygghet til oss investorer.
så ser jeg på helheten der står det veldig detaljert hva som kan påvirke selskap fremover.

Vilkårene for tvangsinndrivelse er de samme for alle lån. Det eneste som skiller er hvor stor andel lånegiveren får tilbake ved mislighold. I dette tilfellet vil det være 1% av utestående lån, pluss 80 % av summen inkasso-foretaket klarer å inndrive.

Jo høyere sikkerhetsgrad, jo høyere prosent av beløpet får du tilbake. Det er veldig få lån som blir misligholdt. Det kan du lese om i innlegget: Hvordan du minimerer risikoen med Crowdfunding

Helheten avgjører

Jeg leser all informasjon i god tid før låne åpnes for tegning. Og ganske raskt får jeg en følelse for om dette er noe jeg ønsker å investere i, eller ikke.
Det er mange ganger jeg har valgt å ikke investere i nye lån. Det kan være fordi jeg har opplevd at

 • sikkerheten har vært litt lav
 • prosjektet ikke passet meg (som å investere i eksport av flaskevann)
 • jeg har for mange investeringer innenfor samme bransje
 • tidhorisonten var for lang
 • jeg ikke har kapital

Selv om jeg har over 20 lån så ønsker jeg å spre risikoen enda mer. Derfor investerer jeg gjerne i ulike type selskap. Majoriteten av lånene i Crowdfunding er til selskap som driver med eiendomsutvikling. Nesten halvparten av lånet jeg har investert i er innenfor eiendom. Det gjør det enda mer interessant når det kommer lån innenfor andre bransjer.

Noen siste tips

Hvis du synes Crowdfunding høres interessant ut synes jeg du skal teste ut å investere i et lån. Men start med et lavt beløp. Hos Kameo kan du investere fra 500 kr, hos Fundingpartner 1 000 kr.

I begynnelsen gikk jeg inn med større beløp per lån. Grunnen til det var at jeg hadde en veldig stor sum penger på bufferkonto på grunn av planlagt oppussing. Når det ikke ble noe av oppussingen ville jeg investere og få høyere avkastning enn på sparekonto. Jeg ble ivrig og ønsket raskt resultat. Det anbefaler jeg ikke deg å gjøre. Som med alle andre type investeringer er det best å spre risikoen mest mulig. Både blant ulike investeringsmåter, som fond, aksjer og Crowfunding. Og invester mindre summer i flere lån. Har du totalt 100 000 kr å investere i Crowdfunding, ville jeg satset på å ha minst 8-10 lån. Det gir en mye lavere risiko enn hvis du setter alt i et lån.

Nå investerer jeg som oftest 3000 kr per lån. Det er omtrent det jeg får i renter og avdrag hver måned fra Crowdfunding. Og det er en sum jeg er OK med å miste, hvis lånet blir misligholdt.

Siden jeg har så mange lån har jeg laget meg oversikt i Excel. Den bruker jeg for å holde styr på oppdateringer fra selskapet, kontantstrømmen, bransje, hvilke type lån og hva pengene skal brukes til. Fundingpartner har en god oversikt på hjemmesiden, spesielt over kontantstrøm. Men det er noen ting de mangler som jeg ønsker å ha oversikt over. Jeg investerer også på Kameo og derfor er det enklere å lage en egen oversikt for å holde styr på blant annet antall lån. Det er ikke noe du trenger å ha, spesielt hvis du ikke investerer i så mange lån.

Positivt å være lånegiver

Etter over et år med investeringer i Crowdfunding kan jeg konkludere med at det er veldig givende å få være en del av verdiskapningen i ulike selskaper. Det er interessant å lese om ulike prosjekter og avkastningen har hittill vært god. Det er en god måte å få en passiv inntekt på. Selv om det er litt arbeid med å sette seg inn i lånene. Men når du har investert og overført pengene er jobben din gjort. Pengene fra hvert lån kommer inn på konto en gang i måneden. Og alt går automatisk.

Alt i alt opplever jeg at Crowdfunding er en god måte å investere på.
Har du noen spørsmål?
Skriv gjerne en kommentar eller send mail til Jenny@lev-mer.com

2 Comments

 • Geir

  Interessant artikkel! Jeg har også investert endel i slike lån, foreløpig med godt resultat. Mange mindre beløp på samme måte som du foreslår. For ytterligere diversifisering har jeg også investert gjennom perx.no som formidler lån til privatpersoner med god kredittverdighet. Ser det som mer etisk enn å spare hos “forbruksbanker”, siden rentene er bedre for både sparer og låntakeren. Dessverre er det ikke et jevnt tilsig av lån enda, så det er ikke en fullgod erstatning. Synes ellers bloggen din er lettlest og har gode tips på flere områder. Fortsett på samme måte!

  • Jenny

   Hei Geir,
   Så hyggelig at du liker bloggen! Det er alltid moro med positive tilbakemeldinger!

   Jeg har vært inne på tanken om å investere gjennom perx.no, og tenker på samme måte som deg at det er et bedre alternativ for de som har forbrukslån å få en ok rente, sammenlignet med dette som forbruksbanker tilbyr.
   Siden jeg ikke har investert der har jeg heller ikke fulgt med på antall lån som blir lagt ut. Det er forholdsvis sporadisk det blir lagt ut på feks Fundingpartner og Kameo. Spesielt i våres var det en lang periode det var helt stille. Noe vi som investorer nok skal være takknemlig for. Misligholdprosenten er lavere her i landet enn i feks England, og tilbyderne er veldig restriktive med å innvilge lån.

   Selv har jeg et lån som nå mangler renteinnbetaling. Det skal bli interessant å se hva som skjer senere i august. Hvis renten ikke betales har det gått 60 dager og lånet vil da anses som misligholdt. Jeg håper selvfølgelig på at selskapet kan løse likviditetsproblemet innen den tid. Konsekvensene er større for selskapet enn for meg som en liten lånegiver.

   Det kommer fler innlegg om crowdfunding, og litt av hvert av andre ting ut over høsten, så følg med videre!

   Jenny

Leave a Reply