Crowdfunding,  Økonomi

En oppdatering på mine investeringer i crowdfunding

En oppdatering på mine investeringer i crowdfunding

Som du sikkert fått med deg så har jeg stor interesse for crowdfunding.
Her har jeg samlet en del av innleggene mine om crowdfunding.
Akkurat nå (14. august 2020) har jeg investert i 22 lån på ulike plattformer, og har tegnet meg for enda to lån. Og i det siste har det skjedd litt ting utover det vanlige. Det kommer jeg beskrive nærmere i dette innlegget.

Regelmessig innbetaling på konto

Som oftest ser månedene ganske like ut når det kommer til crowfunding. Jeg får regelmessig innbetalinger fra lånene til konto min, både i begynnelsen og i midten av måneden. Det er både renter og avdrag, og som oftest ligger det på cirka 3 000,- i måneden. Det er et nivå jeg er fornøyd med. Som oftest reinvesterer jeg pengene i nye lån. På den måten øker jeg litt og litt beløpet jeg har investert i crowdfunding. Om jeg kan investere er selvfølgelig avhengig av at det blir lagt ut lån og om jeg synes de virker interessante.

Men over til oppdatering på mine investeringer i crowdfunding!

Som vi alle vet har Covid-19 påvirket de fleste bedriftene. Noen har måtte permittere ansatte og andre har fått større mer å gjøre.
Det virker som det stort sett har gått greit med om bedriftene jeg har investert i. Siden mars har jeg jevnlig fått oppdateringer via investeringsplattformen om hvordan det går med selskapene.

Dette er en del av det jeg synes er spennende med å investere direkte i et selskap gjennom å låne ut penger. Det gir god læring i hvordan selskapene håndterer ulike situasjoner, samtidig som det gjør det veldig virkelig. I de ulike oppdateringene jeg fått har jeg fått en innblikk i hvordan selskapet går, hvilke utfordringer de har. Og hvilke valg de velger å ta.

Nedturer fører til nytenking

I april fikk jeg denne oppdateringen angående mitt lån gjennom Kameo til lunsj.no. Når Norge stengte ned forsvant 95.% av inntektene over natta, og selskapet valgte å permittere 26 ansatte. Omsetningen var etter hvert på 10 % av vanlig omsetningen. Og hvis selskapet klarte å få til normal omsetning i løpet av sommeren kom alt til å gå bra.

Det var en kritisk periode for bedriften. Som de heldigvis løste på en god måte viste det seg. I neste oppdatering på mine investeringer fortalte daglig leder at de startet kjøpt en Food-truck, som de håpet kunne genere inntekter. Dessuten kom de opp med et nytt konsept, hvor de tilbyr bedrifter berøringsfrie dispensere for Antibac. 

Etter det har jeg ikke fått noen flere oppdateringer, og pengene kommer inn hver måned. Da vil jeg tro at utviklingen for selskapet fremover er lovende.

Flere nedturer skaper kritisk situasjon

For andre har det ikke gått like greit.
Allerede i mars fikk jeg en oppdatering på mine investeringer i et selskap som satser på turisme. Både i form av utleie til en stor aktør og til grupper av turister fra utlandet. Dessverre sa leietakeren opp avtalen, som var største delen av inntektsgrunnlaget, og turistene uteble.

Selskapet betalte renter som planlagt, og 17. juni fikk jeg en ny oppdatering. Selskapet hadde fortsatt ikke fått inn en ny leietaker, men var i dialog med en annen aktør. De jobbet også med å få aksjonærene med å gå inn med ytterligere kapital.

Forsinket betaling

Så kom første forsinkede betalingen av renter. I en mail 3. juli fikk jeg informasjon om at selskapet ikke betalt rentene som avtalt. Siden sist hadde selskapet refinansiert bankgjeld og erstattet det med statsgarantert gjeld med langt lavere rente. I mailen sto det “Dersom selskapet lykkes i å hente inn penger fra eksisterende aksjonærer vil de dermed ha lavere rentekostnader og bedre forutsetninger for å holde ut en lenger periode uten leieinntekter.”

Utlåningsplattformen, Fundingpartner, informerte også om at hvis selskapet ikke betaler vil de sende ut purringer til lånetakeren. Og holde meg som investor oppdatert.

Går det mot mislighold?

Dessverre sliter selskapet fortsatt og har heller ikke betalt renter i august. I mailen skriver Fundingpartner at hvis selskapet ikke betalte innen onsdag 5. august “vil varsel om oppsigelse av låneavtale sendes ut”. Da har selskapet 14 dager på seg å betale. Hvis ikke vil lånet eventuelt gå til tvangsinndrivelse. Selskapet jobber med å få aksjonærene til å skyte inn mer penger for å betjene lånet.

Dette er første gangen et lån jeg har investert i er på vei mot å bli misligholdt. Først når det gått ca 50 dager fra forfallsdato vil det anses som et misligholdt lån. Frem til den tid kan selskapet fortsatt betale inn det de skylder og lånet vil løpe som vanlig.
Hva som skjer fremover er umulig for meg å svare på. Men jeg følger prosessen med interesse. Selvfølgelig håper jeg at selskapet klarer å få på plass en leietaker, og at de får tilbake kundene sine, de utenlandske turistene, til neste sesong. For min del er det snakk om småpenger som er investert, for selskapet mange hundretusener og kanskje millioner som kan gå tapt.

Covid-19 forandrer forutsetningene

Når jeg valgte å investere i selskapet var situasjonen en helt annet. Et selskap som baserer seg på utleie til en stor norsk aktør, og er retten mot utenlandske turister som ønsker å dra på eksotisk Norges-ferie virket forholdsvis trygt. Etter at Covid-19 forandret forutsetningene for oss alle er det enkelt å se at det IKKE er enkelt å vite hva som er en trygg investering.

Lærdommen av denne prosessen

Lærdommene jeg tar med meg av denne prosessen med oppdateringer på mine investeringer i crowdfunding er å fortsette å:

  • Spre investeringene mine på ulike type selskaper
  • Investere en sum jeg er komfortabel med å tape
  • Ikke ta avkastningen for gitt

Disse “reglene” gjelder for alle type investeringer og gjelder uansett om det er nedgangs- eller oppgangstider.

Jeg vil oppdatere på bloggen når jeg får ny beskjed om hva som skjer med selskapet. Om de klarer å få inn mer kapital, eller om det går til mislighold av lån.

Leave a Reply