Crowdfunding,  Økonomi

Første lånet i crowdfunding er tilbakebetalt!

Første lånet tjente jeg 16 % på

Crowdfunding har vist seg å være en god investering for min del. Frem til nå har jeg investert i 29 ulike lån, og for bare noen dager siden ble første lånet innfridd. Og faktisk lenge før planen. Første lånet i crowdfunding som er tilbakebetalt tjente jeg 16 % på!

Programvareselskap ble kjøpt opp

Høsten 2019 investerte jeg i et lån til et firma innenfor programvare, DinERP AS. Og hver måned har pengene kommet på konto som avtalt. Det er ikke snakk om store summer, men min investeringsstrategi handler om å investere i mange lån, og minimere risikoen. For noen uker siden fikk jeg en mail hvor det fremgikk at DinErp blitt oppkjøpt av teknologiselskapet House of Control.

En skikkelig god deal

For min del som investor betydde det at jeg ville få pengene mine tilbake raskere OG alle renter for omtrent hele låneperioden. En skikkelig god deal! Låneperioden var egentlig 24 måneder, og løp helt til oktober 2021. Men lånet ble altså tilbakebetalt allerede etter 11 måneder.

Alle lån over 6 måneder kan innfris tidligere. Det er litt ulike regler på hvor lenge før de kan innfris. Akkurat dette lånet måtte selskapet betale renter for tilsvarende til mai.

Mange små summer blir tilsammen mye penger

Det betyr at istedenfor en rente på 12 %, har jeg fått en rente på 16 %. Det er en fantastisk avkastning, men effekten i kroner og øre blir ikke så stor. Jeg investerte nemlig ikke mer enn 2 000,-. Jeg hadde selvfølgelig tjent mye mer hvis jeg hadde investert en høyere sum. Men min strategi er å investere små summer i mange lån. Derfor er jeg fornøyd med avkastning.

Planen er å reinvestere i nye lån

For et lån på 2 000,- har jeg mottatt 213,12 kr. i renter. Det er etter at betalingshonorar er trukket fra. Det er over en periode på 11 måneder, og er mye høyere avkastning enn jeg kunne forventet i for eksempel en bank. Risikoen er selvfølgelig også høyere, men den blir lavere jo fler lån jeg har.
Alt i alt er jeg veldig fornøyd med mine investeringer. Og allerede om noen uker vil jeg få enda en stor sum på konto. Det var egentlig det første lånet i crowdfunding som skulle bli nedbetalt, og jeg har allerede planen klar for pengene. De blir selvfølgelig reinvestert i nye lån.

Leave a Reply