Økonomi,  Økonomi i media,  Privatøkonomi

Statsbudsjettet: Kan påvirke økonomien din i 2021

Regjeringen kom 7. oktober med forslag om nytt statsbudsjett, og det kan påvirke økonomien din i 2021. Dette er altså ikke nye regler, kun et forslag. I dette innlegget tar jeg for meg noen av forslagene og hvordan det slår ut på økonomien din i 2021.

BSU

Blant annet foreslår regjeringen at du ikke vil få skattefradrag når du sparer i BSU, etter du kjøpt din første bolig. Dette gjelder altså deg som kjøpt en bolig, men fortsatt har en BSU-konto du sparer i. Du vil få en god rente, høyere enn de første sparekontoen. Men du vil ikke få skattefradrag fra 2022.

Noen reagerer på at det er urettferdig, og mener at det bør være mulig for alle å spare like mye og samtidig få skattefradrag. Min tanke er at BSU-ordningen skal hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet. Og har du kjøpt deg bolig har du fått den hjelpen BSU var tenkt til. Da er det ikke urimelig at du ikke får skattefradrag for mer sparing.

Faktisk så viser tall fra SSB at fire av ti som sparer i BSU allerede eier sin egen bolig. Og andelen som benytter seg av BSU har økt fra ca 220 000 personer i 2004 til over 350 000 i 2018.

Hvis du ønsker å fortsette å spare vil du fortsatt få den samme renten på BSU til du fyller 34. Eller så kan du vurdere å sette pengene dine i fond, hvis tidshorisonten din er mer enn 4-5 år. Der vil du få enda bedre avkastning enn på BSU, og det vil lønne seg bedre enn å ha pengene i banken.

Det kan bli lov å spare mer per år i BSU

Når regjeringen nå ønsker å stramme inn på reglene for BSU gir de samtidig muligheten til å spare mer per år. I forslaget til nytt statsbudsjett legger egjeringen opp til å øke sparebeløpet i BSU fra 25 000 kr til 27 500 kr per år. Maksbeløpet vil fortsatt være 300 000 kr. For en som starter å spare i 2021 vil det bety at det tar kortere tid å fylle BSU. Etter dagens regler tar det 12 år å fylle BSU-kontoen. Får regjeringen innført de nye reglene vil du ha spart maksbeløpet etter litt over 11 år. En ganske liten effekt altså.

Høyere frigrense

Et annet forslag er å høye frigrensen før du betaler skatt til 60 000 kr. Idag er frigrensen 55 000 kr og det har den vært siden 2017. Det er altså ikke unaturlig med en økning.
Det betyr at du kan tjene 5 000 kr mer fra 2021 uten å måtte betale skatt. Noe som gir litt mer penger i lommeboka til for eksempel ungdommer og studenter.

Familie og penger

Billigere SFO
Regjeringen ønsker å innføre billigere SFO for lavinntektsfamilier med barn i tredje og fjerde trinn. Det skjer gjennom en inntektsgradert foreldrebetaling, hvor man maks betaler 6 % av bruttoinntekten sin for en SFO-plass. Og det skal settes av penger til gratis SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner.

Fritidskort
Fritidskort for barn er en ordning hvor flere barn og unge skal få sjansen å delta i organiserte fritidsaktiviteter De gjelder stort sett barn mellom 6-18 år, men varierer litt i ulike kommuner. Nedenfor ser du bilde tatt fra bufdir, med oversikt over kommuner som er med i ordningen.

Økt barnetrygd
Fra 1 september øker barnetrygden med 300 kr i måneden per barn. Hvis regjeringen får gjennomført forslaget. Det betyr 3 600 kr mer per år, eller totalt 61 200 kr over 17 år. Barnetrygden er i dag på 1 054 kr og øker til 1 354 kr hvis forslaget blir vedtatt.

Bolig

Eiendomsskatt
Denne skatten er ofte hatet, og kanskje blir økonomien din i 2021 litt bedre hvis regjeringen får vedtatt forslaget sitt i det nye statsbudsjettet. Forslaget går ut på at den maksimale skattesatsen på bolig skal senkes fra fem til fire promille. For deg som bor i en kommune hvor du betaler mindre enn fire promille i eiendomsskatt skjer det ingenting. Du vil betale akkurat det samme som før. Eneste fordelen er at du ikke kan risikere å måtte betale mer enn fire promille.

For hver million huset ditt er vurdert til vil du med dette forslaget spare 1 000 kroner i skatt.
Eier du for eksempel et hus med en markedsverdi på 5 millioner og betaler fem promill i eiendomsskatt må du i 2020 ut med 25 000 kr. Går skatten ned til fire promille vil summen i 2021 bli 20 000 kroner.

skatteetaten kan du lese mer om eiendomsskatt.

Investeringer

Aksjerabatt
Har du tenkt på å kjøpe aksjer i selskapet du jobber i? Da vil du få mer rabatt fra 2021 forslår regjeringen. Tidligere var rabatten på 20 % og den foreslås økt til 25 % rabatt. Og at du totalt kan få en skatterabatt på 7 500 kr.

Rabatt på jobb-aksjer: Den skattefrie rabatten du får ved å kjøpe aksjer i selskapet du jobber i, økes til 25 prosent av aksjens markedsverdi, foreslår regjeringen – med en maksimal skatterabatt på 7.500 kroner per ansatt i året.

På skatteetaten finnes det et eksempel etter gammel rabatt.
En person kjøper 65 aksjer i selskapet han eller hun jobber i for 3 000 kr. Det er pris på ca 46 kroner per aksje. Børskursen på det tidspunktet var 150 kr, og den ansatte har fått en veldig god deal. Hvis personen ikke var ansatt i firmaet ville den måtte betale 9 750 kr for 65 aksjer.
Aksjerabatten er i dag 20 % og den summen skal trekkes fra “normalprisen” på aksjene, altså 9 750 kr. Så trekker man fra kjøpesummen, og da sitter vi igjen med en skattepliktig fordel.
I dette tilfellet 4 800 kr som personen skal skatte av.

Hvis aksjerabatten øker til 25 % vil regnskapet se slik ut:

Forskjellen i dette tilfellet er ca 500 kr mindre i skattepliktig fordel. Hvilket ikke er mye å skryte av.

Helse

Nytt tak på egenandeler
Regjeringen foreslår å slå sammen egenandel 1 og 2 til en felles. Den nye summen vil da bli 3183 kr for alle type helsetjenester som inngår i de ulike frikortene.
Nedenfor ser du reglene for 2020.

For de som får frikort i begge kategoriene vil dette bli en besparelse på 1 453 kr per år. Hvis du bare har bruk for hjelp innenfor en av kategoriene vil forslaget innebære en større utgift på 723 kr per år når frikortgrensen for en av kategoriene I dag er egenandeltak 1 på 2460 kroner, mens tak 2 er 2176 kroner. De to skal slås sammen. Besparelsen for folketrygden er 332 millioner kroner.

Statsbudsjettet inneholder mye mer

Statsbudsjettet består av inntekter på 1 242 milliarder kroner og 1 514 millarder i utgifter. Enkel hoderegning viser oss at det ikke går i null. Mellomlegget kommer fra oljefondet og totalt sett er det mange fler poster enn de jeg nevnt som blir påvirket i statsbudsjettet.

For eksempel er det forslag om senke avgiften på lettbrus med 30 %, elbiler vil koste litt mer hvis det innføres trafikkforsikringsavgift også for denne type biler og formuesverdien av fritidsbolig blir eventuelt oppjustert med 20 prosent.

Du påvirker økonomien din i 2021

Konklusjonen er kanskje at noen ting blir dyrere og andre billigere og de fleste av oss merker ikke så veldig stor forskjell.

Kanskje er det din egen innsats som kommer påvirke økonomien din i 2021 mest. Hvis du velger å spare eller sløse vil mest sannsynlig ha større effekt enn forandringene statsbudsjettet gir.

For å finne alle innlegg om sparing kan du klikke her. Det kan gi en skikkelig boost for økonomien din i 2021. Og kanskje er det på tide å investere? Her finner du fondssparing for nybegynnere.

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Leave a Reply