Fondsparing,  Økonomi,  Privatøkonomi

Beste fond 2021

Hva er det beste fondet i 2021?

Hvilket fond er det beste i 2021? Jeg kan si med en gang, det vet jeg ikke. Jeg TROR at bærekraftige fond vil fortsette å gi god avkastning, men samtidig hvem vet? Kanskje har de nådd en topp nå?

Hvis du hadde et håp om at jeg ville komme med et skikkelig megatips om et fond som dobler pengene dine eller mer, så må jeg skuffe deg.
Det er ikke det dette innlegget handler om. Det du derimot får er noen tanker om hvorfor du bør gå for indeksfond med det meste av sparepengene dine. I stedet for å jakte etter beste aktive fond. Og så teste ut litt forskjellig du har tro på med en mindre sum. På den måten får du en “garantert” fin utvikling over tid på hoveddelen av sparingen din. Og så kan du leke deg litt med en mindre del av pengene.

Mesteparten av investeringene bør være langsiktige i et globalt indeksfond. Fordi forskning viser at det gir høyere avkastning enn å bytte gang på gang. Eller å kjøpe et dyrt aktivt fond, som presterer dårligere enn indeks.

Fjorårets vinner trenger ikke å gjøre det bra i år

For den som vil finne beste fond 2021 er det kanskje nærliggende å tro at fondet som var best i 2020 også er det året derpå. Men så enkelt er det ikke. Odin-bloggen gir oss 4 grunner til å ikke kaste oss over forrige års beste fond.
Jeg skal nevne tre av punktene.

1. “Dårlig avkastning ett år sier ikke noe om fremtiden”

På kort sikt kan et fond gjøre det veldig bra, eller dårlig. Avhengig av politikk, naturkatastrofer, endret forbrukeradferd og en mengde andre variabler. Dette er ikke noe vi vi vanlige “dødelige” kan forutsi.

Når et bransjefond først begynner å gjøre det bra, som for eksempel på teknologifond eller helsefond, vil oppgangen forsterkes når fler og fler ønsker å være med på oppturen. De som tjener mest er de som er først inn. Kommer du inn senere vil du ikke være med på den store oppgangen, og kanskje timer du det så dårlig at du får en forholdsvis dårlig avkastning.

Det er det klassiske kjøp på topp og selg på bunn.

Illustrasjon lånt fra Aksjebloggen.com

Det vises tydeligere når du handler i aksjer, hvor kursen svinger mye mer enn i aksjefond.

2. Noen aksjer har for høy risiko

En annen grunn til å ikke gå for det som var beste fondet i fjor er at du kan risikere å kjøpe et fond med alt for høy risiko. Fondene som gir høyest avkastning er som oftest bransjefond eller fond som investerer i mindre geografiske områder av verden. Det betyr at du kan forvente høy avkastning, men også å tape en stor del av innskuddet hvis noe skjer som påvirker akkurat den type selskaper eller del av verden.

3. Bra resultater i fjor er ingen garanti for et godt resultat i år

Bare fordi et fond gjorde det bra i fjor betyr det ikke automatisk at du vil få samme gode avkastning i år. Faktisk visker forskning at de fleste fond med fem stjerner hos Morningstar IKKE beholder de i årene som kommer.
Nedenfor ser du en figur som viser hvor dårlig de femstjernige fondene gjør det over tid.

Illustrasjon lånt fra Odin Bloggen.

Jan og Caroline Bolmeson på Rika Tillsammans har laget en poddepisode om akkurat dette. Den anbefales virkelig å høre på!

Bankene tjener på at du velger dyre aktive fond

Hvis det er så enkelt å finne beste fondet, hvorfor taper da småsparere enorme summer på å ha dårlige aktive fond? Gang på gang kommer det frem i media at bankene anbefaler dyre aktive fond, som ikke en gang slår indeks!
I slutten av november kom DN med en artikkel som viste at småsparere under 2000- talet har betalt 34 milliarder for mye for fond som ikke har gitt den avkastning som lovet. 

Mitt dårligste aktive fondkjøp

Jeg har selv gått på den blemma der! For noen år siden var jeg i min lokalbank og fikk boliglån. Utover det hadde jeg ca 125 000,- å plassere, og ble anbefalt Eika Spar. Banken hadde ikke indeksfond, men banktjenestemannen mente at dette fondet var en god investering. Selv om jeg sparte i indeksfond i en annen bank gikk jeg for anbefalingen. Delvis fordi jeg følte meg “tvunget” til å velge et fond i banken som ga meg boliglånet. Noe jeg angret på etterpå. Eika Spar er et utrolig dårlig fond, som ikke gitt en krone i meravkastning de siste 10 årene.

Her er fra en månedsrapport for november 2020. Den viser at Eika Spar har underprestert de siste 10 årene. Og hvert eneste år har det kostet sparerne, (og meg så lenge jeg hadde det), 1,50 % i forvaltningsgebyr.

Dette er bare et eksempel på dårlige aktive fond, som selges til kunder som et “godt” produkt. Og et tips, velg fond i akkurat den banken eller av den tilbyderen du har lyst til. Banken kan ønske deg som totalkunde, men ikke kreve at du skal bruke alle tjenestene.

Det er vanskelig å forutsi hva som er det neste store

Og her er det store problemet, det er vanskelig å finne de beste selskapene. Aksjene som kommer til å gå rett til himmels. De aller fleste forvalterne får det rett og slett ikke til. Det er ikke det at de ikke prøver. De ønsker selvfølgelig å tjene penger, både for seg selv og fondskundene. De er jo ikke tjent med å lage et dårlig produkt. Grunnen til at de ikke gjør det bedre enn indeksfond er fordi det er vanskelig å forutse hvilke selskaper som kommer til å gjøre godt i fremtiden.

Beste fond 2021 kan være et globalt indeksfond

Når du ser på alle fallgruver med å velge aktive fond mener jeg at beste fond i 2021 likeså godt kan være et globalt indeksfond. For hvis du setter pengene dine i feil fond, som for eksempel Eika Spar, ender du opp med å betale dyrt og samtidig får du lavere avkastning. Det er ikke en særlig gunstig situasjon.

Min investeringsstrategi er (nesten) den samme i år også

Min investeringsstrategi går ut på å ha mesteparten av pengene i billige indeksfond, og så legge til noen aktive fond, en del aksjer og noe i crowdfunding. Bildet nedenfor er fra et tidligere innlegg, og hvordan jeg så for meg mine investeringer da. Det stemmer ikke helt med hvordan jeg ønsker å investere i 2021. Men det er forholdsvis nærme min nåværende strategi. Hoveddelen vil fortsatt være i indeksfond, en del mer i aktive fond enn tidligere, og etter hvert vil jeg ta ut mer av avkastningen fra crowdfunding. Det vil jeg skrive mer om i et senere innlegg.

Flere ben å stå på

I begynnelsen av 2020 kjøpte jeg noen nye fond. Totalt har jeg 10 ulike, og mesteparten i indeksfond. Jeg prøver ut noen ulike fond med mindre summer og ser hvordan det går. Det gir spenningen av å finne noen gode aktive fond, men jeg “gambler” ikke med hele sparekapitalen min.

Når mesteparten av sparepengene står i globale indeksfond vil avkastningen komme uansett, jevnt og trutt. Investeringene er jo langsiktige. Og går et av de aktive fondene jeg investert i ned dårligere enn forventet eller veldig mye ned kan jeg vurdere å bytte til et annet, eller kjøpe meg opp i det. Men det påvirker ikke den totale sparekapitalen ekstremt mye. Og det er slik jeg ønsker å ha det.
Rentes rente effekt gjør at jeg ikke trenger å finne det aller beste fondet som gir den ekstra gode avkastningen i år. Mine penger skal stå der i 20-30 år, og over tid vil de vokse godt i et globalt indeksfond.

Samtidig ønsker jeg flere ben å stå på. Derfor kjøper jeg også aksjer, aktive fond og investerer i crowdfunding. Inntekter fra utleie vil også komme etter hvert. Gjennom å spre investeringene får jeg ikke en voldsom nedgang, eller oppgang. Det går sakte men sikkert oppover. Når et investeringsobjekt går dårligere, genererer fortsatt andre bedre. Og på den måten vokser pengene mine på en forholdsvis trygg måte.

For min del er det viktigere å ha god avkastning over lang tid, istedenfor å jakte beste fond 2021. Jeg sparer jo langsiktig og det er den totale summen til slutt om 20 eller 30 år som teller.

Leave a Reply