Uncategorised

Passive inntekter: Dette tjente jeg i 2021

Reklame: I dette innlegget er det link til Tegn Forlag, hvor du får tak i boka “Fra Rotterace til ekornlykke”. Boka om hvordan et svenskt ektepar ble pensjonister før de fylte 40 år. Grunnen til at jeg gjør reklame for det? Fordi jeg er stolt oversetter av boka 🙂


Passive inntekter smaker ekstra godt. Det er penger du får inn på kontoen uten å løfte et finger.
Så hvordan skaper man seg passive inntekter? Det finnes mengdevis av ulike måter å gjøre det på.
Hvis du ønsker å lese mer om passive inntekter kan jeg anbefale disse innleggene:

4 veier til passiv inntekt

Mine passive inntekter i 2020. Jeg har nådd målet mitt!

Eller spesifikt om crowdfunding? Da finner du alle innleggene her.

Nå som vi er over i 2022 er det på tide å se på hvordan det gikk i fjor. Her vil jeg beskrive hvordan mine passive inntekter i 2021 så ut.

Det består av 4 inntektsstrømmer:

  1. Utbytte fra akjser
  2. Crowdfunding
  3. Bok- støtte fra tidligere utgivelse
  4. Bok- royalty

Som du ser av figuren nedenfor har jeg totalt tjent 13 290 kroner i passive inntekter i 2021. Det er gjennomsnittlig ca 1 100 kroner i måneden!
Ikke en sum man kan leve av, men bedre inn på konto enn ut av konto. Ikke sant?

Crowdfunding


Største delen av de passive inntektene kommer fra crowdfunding. Hvis du ikke allerede kjenner til begrepet skal jeg forklare det litt raskt for deg. Å investere i crowdfunding innebærer at du låner ut penger til selskaper gjennom en plattform, og får rente på pengene. Renten varierer mellom ca 8-12 %, og betales ut hver måned til kontoen din. Noen lån betaler også avdrag hver måned, og noen til slutt når lånet forfaller.
I denne utregningen har jeg ikke tatt med avdrag, siden det ikke er penger jeg tjent. Avdrag er penger jeg selv lånt ut som jeg får tilbake.

Totalt har jeg investert i over 50 lån, og per i dag (begynnelsen av januar 2022) har jeg rett over 20 aktive lån. Det betyr at resten har blitt tilbakebetalt i sin helhet. Et av lånene jeg har investert i har gått konkurs. Det er fortsatt ikke avklart hvor mye penger vi investorer får igjen, og tapet er heller ikke avklart. Å investerer i selskaper på denne måten ER risikofylt, det må du være klar over. Derfor bør du undersøke nøye før du investerer.
Hvordan du gjør det kan du lese mer om her.

Utbytte

Neste på listen over passive inntekter er utbytte fra aksjer. Siden noen år tilbake investerer jeg i aksjer, og min portefølje består nå av 16 ulike selskaper. Av de betalte 9 ut utbytte i 2021. Totalt tjente jeg 2 960 kroner på å eie aksjene i direkte utbytte. Så kommer aksjeoppgangen i løpet av 2021 i tillegg. Den regner jeg ikke med her, siden jeg ikke solgt noen aksjer i løpet av året. Min strategi er stort sett å kjøpe, for så å sitte lenge på aksjene. Jeg ser ingen grunn til å være aktiv på børsen, så kalt daytrader som kjøper og selger hver dag eller tilsvarende.
For min del fungerer det fint å kjøpe, for så å se verdien øke år for år.
Ekstra hyggelig er det med aksjer som gir utbytte. Det gir ekstra penger inn, som jeg kan kjøpe fler aksjer for.

Bok- støtte for tidligere utgivelse

I 2019 oversatte jeg en svensk bok om økonomisk frihet, skreven av Oskar og Maribel Lindberg. Det er fin innføring i hvordan alle kan oppnå økonomisk frihet, og forfatterne er siden noen år tilbake “pensjonister”. Faktisk før de fylte 40 år.
Alle som oversatt eller skrevet bok kan søke om støtte året etterpå. For min del resulterte det at 322 kroner kom inn på kontoen som passive inntekter i 2021. Fortsatt ikke noe å leve for, men hyggelig likevel.

Bok- royalty

Som nevnt så oversatt jeg en bok fra svensk til norsk, den norske tittelen er forresten: Fra rotterace til ekornlykke, og kan kjøpes direkte fra forlaget, eller i bokhandler.
Du kan også låne den på biblioteket, hvis du heller går for gjenbruk.

I løpet av 2021 kjøpte et antall personer boka, og for det fikk jeg utbetalt litt penger fra forlaget, altså royalty.
Det kan være at hele året ikke er gjennomgått enda, og eventuelt kommer det noen flere kroner inn på konto for 2021. Men totale utbetalinger i løpet av året var 291 kroner.

Sammenlignet med 2020 var det et dårlig år

Først nå har jeg tatt meg tid til å sjekke hvordan 2020 så ut når det kom til passive inntekter. Og til min overraskelse så var faktisk 2021 et dårligere år sammenlignet med året før.

Som du ser av figuren nedenfor tjente jeg hele 18 819 kroner i passive inntekter i 2020.


Så hva var grunnen til at det gikk så mye bedre i 2020?


Når det kommer til utbytte-aksjer så var det mindre å tjene på utbytte i 2020 enn i 2021. Ikke så rart når mange selskaper holdt igjen på utbytte når pandemien begynte. Men den store forskjellen er i de andre postene, “Crowdfunding” og “Bok-royalty”.

Crowdfunding
Dette ga meg nesten 2 000 kroner mer på årsbasis. Og grunnen til det er enkel. Jeg hadde mer investert i ulike lån som derfor ga mer i rente. I løpet av 2021 har jeg valgt å investere MINDRE i crowdfunding. Hvorfor vil jeg eventuelt komme tilbake til i et annet innlegg ved en senere anledning.

Bok-royalty
I 2020 tjente jeg nesten 4 500 kroner på royalty av boka jeg oversatte. Det er selvfølgelig fordi mange fler bøker ble solgt i 2020 enn i 2021. Det er naturlig, og planen med å oversette boka var aldri å tjene masse penger. Å få mulighet til å samarbeide med både forfatterne og forlaget, og å få dele denne boka med det norske markedet var en sann glede. Selv om timelønnen ble minimal. Den som tror at bokbransjen er lukrativ og en enkel å måte å tjene penger på er hermed advart. ;-).