Budsjett for utsatt barnehagestart.

Budsjett for utsatt barnehagestart

Man kan fort tro at det blir vanvittig dyrt å utsette barnehagestart med 1 år. Derfor ønsker jeg å vise et enkelt budsjett for hvordan det kan se ut. Kontantstøtten er på 7 500 kr fra barnet er 13 til 23 måneder. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det kan utgjøre en stor forskjell i budsjettet.

Her skal jeg vise hvor liten forskjellen kan bli mellom å jobbe 100 % og 50%.
Dette budsjettet er nok ikke treffsikkert for alle, men kan være en hjelp for å se hvor man kan spare inn penger.
Alle familier er forskjellige, med ulike forutsetninger. Noen kan jobbe kveld eller helg, andre har hjemmekontor. Kanskje begge foreldrene kan jobbe redusert i en periode? Eller kan besteforeldre hoppe inn som reddende engler 1 dag i uka?
Gjennom å tenkte litt annerledes på situasjonen kan det åpne seg muligheter for å få utsatt barnehagestart.

Forutsetningene

Forutsetningene ved 100% jobb er :

 • Årslønn i 100% på 500 000 kr
 • Full barnehageplass med mat til 3 437 kr
 • Utgifter til 2 biler siden begge er på jobb. Utgangspunkt er 80 km t/r til jobb. Totalt 1 980 kr
 • Litt høyere utgifter til lunsj, beregnet til 1 000 kr
 • Litt høyere utgifter til middager på grunn av dårligere tid= 1 000 kr

Forutsetningene ved 50% jobb er:

 • Årslønn i 50 % på 250 000 kr
 • Kontantstøtte på 7 500 kr
 • Mulighet til gratis barnepass av familie/gradert permisjon/turnus
 • Innsparing på pendling, siden bilen brukes 50% mindre.
 • Lunsjutgifter halveres, beregnet til 500 kr
 • Utgangspunkt er 80 km t/r til jobb. Totalt 990 kr

Skatt på inntekt

Jo mer man tjener, jo høyere skatt betaler man. Og omvendt, tjener man mindre vil man også betale mindre i skatt. I følge skatteutregning på Din Side vil man skatte 24% hvis man tjener 500 000 kr per år. Reduserer man stillingen til 50% og tjener 250 000 kr per år betaler man 15% skatt. I 100% stilling får man foreldrefradrag , altså fradrag for pass av barn siden man har barnehageplass. Har man ingen utgifter til barnepass får man ikke foreldrefradrag.
Skatteetaten kan man lese om reglene for foreldrefradrag.

Pendlingskostnader

Det er dyrt å pendle, enten det er med buss, bil eller tog. For enkel utregning av kostnad for bilbruk kan man bruke drivstoffkalkulatoren.

I dette eksempelet har jeg regnet på kjøring til jobb i egen bil, med 80 km tur retur hver dag. I 100 % stilling gir det en totalpris på 1 980 kr. Utgangpunktet er en gjennomsnittlig drivstoffpris på 16 kr per liter og bilen drar 0,7 liter per mil.
Utgiftene i 50% stilling er halvparten sammenlignet med 100% stilling.

Jeg har ikke lagt inn noen bomutgifter i dette budsjettet. Det er selvfølgelig en vesentlig utgift hvis man kjører i bom hver dag.

Budsjett 100 % jobb

Totalsummen for å jobbe 100 % kan da se slik ut:

Man sitter igjen med 24 133 kr etter å ha betalt for barnehageplass, ekstra utgifter til pendling, lunsj og ferdigmat.

Budsjett 50% jobb og kontantstøtte

Så hvordan ser det ut hvis man velger å jobbe 50%, og dropper barnehageplass?

Resultatet – forskjellen er minimal!

Resultatet blir ikke så ulikt uansett om man velger å jobbe fulltid eller 50%!
Lønnen i redusert stilling utgjører ikke mer enn 17 740 kr etter skatt. Men legger man til kontantstøtte blir totalsummen 25 240 kr.
Hvis man i tillegg slipper å bruke penger på barnehage, og bruker mindre både på bensin, lunsj og middager vil man tape 383 kr på å redusere stillingen sin.
Dette viser at et budsjett for utsatt barnehagestart kan gi noen overraskelser! Og utsatt barnehagestart kan være oppnåelig!

“Tapet” er minimalt, men hva er gevinsten?

Hvordan ser ditt budsjett ut?
Kan du også ta deg råd til å jobbe mindre i en periode?

Les mer: Så lite taper jeg i pensjon på å jobbe deltid