Min investeringsportefølje

Her vil du hver måned finne en oversikt over utviklingen i porteføljen, med start for oktober 2019.
Målet er å lage en oversikt over både fonder og aksjer, utfordringer i dag er at jeg har beholdninger i flere ulike banker. Planen er å samle det på et sted.